Aziza Chaouni

Aziza Chaouni Projects (ACP) je multidisciplinární designérská firma vlastněná 100 % ženami s pobočkami ve Fezu a v Torontu. Než založila ACP, byla Aziza Chaouni spolu-ředitelkou studia E.A.S.T. Kanceláře ACP tvoří malé týmy návrhářů z oborů jako je architektura, krajinná architektura, urbanismus a stavitelství. Naše kanceláře jsou však často plné dalších lidí, jelikož obvykle spolupracujeme s celou řadou odborníků (jako jsou ekologové, stavbaři, geografové, teoretikové, ekonomové, hydrologové) a se stážisty z různých zemí.
Věříme, že více neznamená jen plodnější zázemí pro inovaci, ale že více znamená i veseleji.
Jsme zvídaví, a proto pracujeme na projektech od nábytku až po územní plány. Práce v různých měřítcích nám umožňuje uchopit a do detailu pojmenovat většinu aspektů, které naše projekty mají. Vláknem spojujícím naše více-rozměrné projekty je fakt, že vidíme překážky jako příležitosti, ne jako slepé uličky, a jako prostředky podněcující kreativitu a inovaci.
Nejsme oddáni stylu ani estetice, ale zlepšování zastavěného prostředí. Naše motto je dělat lepší místa a prostory.

Chwiter
Tréninkové a výukové centrum pro udržitelný rozvoj

Nové město Chwiter leží devět kilometrů severně od Marrákeše na silnici RN15, která spojuje Marrákeš s Ouarzazate. Úkolem odborníků z Tréninkového a výukového centra pro udržitelný rozvoj je propagovat rychle se rozvíjející udržitelný stavební průmysl v Maroku.
Architektonický výraz se zrodil z potřeby vytvořit zařízení, které by bylo nástrojem informování veřejnosti o udržitelném designu a výstavbě.
Tradiční konstrukce z udusané hlíny schopná zpomalovat přenos tepla a solární komíny zajišťující přirozenou ventilaci takzvaným
„komínovým efektem“ definují vnější vzhled projektu. Jednoduché přímočaré hmoty jsou uspořádané tak, že vymezují různě veliké dvorky sloužící různým účelům. Kromě toho, že jsou to otevřené prostory, mají dvorky zachycovat solární energii, přivádět do interiéru chladný vzduch a čistit vodu. Ikonická protažená konstrukce viditelná ze silnice RN15 dává projektu identitu a zároveň za slunečných dnů podporuje přirozenou ventilaci přes dvorky a během bouřek slouží jako trychtýř sbírající dešťovou vodu. Kompostovací toalety snižují spotřebu vody a produkují užitečný kompost.
Zahrady, fotovoltaické články a sběrače rosy na střechách maximalizují produktivitu stavby, zatímco rozlehlé zelené střechy snižují energetickou zátěž pomocí kvalitní izolace a evapotranspirace.