AUDT Indio da Costa

AUDT Indio da Costa
Nynější kancelář AUDT Indio da Costa se rodila v 70. letech jako malé studio. Firma se postupně přirozeně rozrůstala a dnes slouží se svými přibližně 50 zaměstnanci různým oblastem architektury, městskému designu a dopravě.
Odtud také její nový název: Indio da Costa AUDT.
Kancelář získala řadu národních i mezinárodních ocenění a přebírala postupně stále větší, významnější a rozsáhlejší zakázky.
Vzájemně se doplňující tým partnerů na národní i mezinárodní úrovni jí umožňuje přijímat práce ve velkém měřítku jak v Brazílii, tak ve světě.
Přestože interně působí jako plně integrovaná kancelář, já osobně se věnuji především architektuře a urbanismu. Oblast designu a dopravy má na starost můj syn Guto Indio da Costa, který náš tým doplnil v 90. letech.
The current office AUDT Indio da Costa, was born as a small architecture studio in the 70s.
Growing gradually and naturally, the firm expanded its activities and today, with a team of approximately 50 professionals, serves the areas of Architecture, Urban Design and Transportation. Hence, its new name: Indio da Costa AUDT.

Gloria Marina/Marina da Gloria
Projekt Gloria Marina zvítězil v mezinárodní soutěži za účasti 25 studií významného
národního i mezinárodního profilu, k níž byla naše kancelář pozvána. Projekt je umístěn v jednom z nejcharakterističtějších parků Rio de Janeira Aterro do Flamengo, vytvořeného Affonsem Eduardem Reidem a krajinářem Burlem Marxem. V našem projektu, který se vyrovnává s klikatostí organických forem parku lokalizovaného lineárně mezi městem a zálivem Guanabara, jsme prosadili výrazné, třebaže téměř kopírující řešení, když jsme představili druhou rovinu v protiváze k výrazné okolní krajině. Jen málo přístavů má tu výsadu a záměr včlenit se natolik decentně do téměř ikonografické lokality. Náš architektonický program situovaný mimo námořní prostory zahrnuje nejen parkování a obchody, ale i menší centrum tradičních a jiných akcí
a expozic.

Indio da Costa
Indio da Costa