Adept – Anders Lonka, Martin Laursen, Martin Krogh a architektura urbánního rozvoje

Kancelář Adept se sídlem v Kodani se zabývá architekturou a urbánním rozvojem. Byla založena roku 2006 Andersem Lonkou, Martinem Laursenem a Martinem Kroghem, kteří i dnes odpovídají za její tvůrčí program.

Ve svém profesionálním přístupu se Adept snaží o stále užší vztah mezi architekturou a urbánním rozvojem, o nové promýšlení souvislostí mezi zastavěným a nezastavěným životním prostředím. Posilováním kvalitního vztahu mezi stavbou a jejím blízkým okolím objevují možnosti, jak vytvářet nové relace mezi veřejným a soukromým prostorem, jak utvářet atraktivní městské prostředí, jež činí náš každodenní život krásnějším. Práce na možných řešeních ústí v jednu zásadní myšlenku, která je dovedena do finálního návrhu. Jednoduchým záměrem bylo prozkoumat možnosti místa a funkce a převést potřeby a požadavky do dlouhodobě udržitelných a inovativních architektonických řešení.

Projekty vypracovávané ve studiu Adept zahrnují široké pole architektury a městského plánování: od aktivních výukových budov až k trvale udržitelným projektům bydlení, od intimních veřejných prostor až ke strategickým hlavním plánům. Každý projekt vychází z individuálních výzev daných kontextem místa, historie a funkce. Každá hlavní koncepce je vypracovávána jako jasná a jednoduchá architektonická osnova zaměřující se na prostorový zážitek a vyšší hodnotu každodenního života uživatelů – od obecného architektonického výrazu až po krásné detaily. Mediální knihovna Dalarna byla navržena a naplánována dánským studiem Adept na základě vítězného soutěžního návrhu, vypracovaného ve spolupráci se Sou Fujimoto Architects (Japonsko), Rambøll Engineers (Dánsko) a Topotek1 Landscape (Dánsko). Fasáda byla navržena ve spolupráci s dánským umělcem Jeppem Heinem.

Mediální knihovna Dalarna

Nová knihovna na Dalarnské univerzitě je novou interpretací knihovny v multifunkčním pojetí. Její design na přibližně
3 000 m2 ve švédském Falunu je rozprostřen v duchu „spirály vědění“ a zapadá přirozeně do okolní krajiny.
Mediální knihovna Dalarna představuje novou inspirativní knihovní kulturu, opírající se o velkou zkušenost. Přírodní terén okolní krajiny pokračuje jako nakloněná plošina spirálně stoupající ústředním atriem knihovny, kde mohou návštěvníci najít žádané informace a orientovat se.
Spirála vědění vytváří různorodé studijní prostředí a umožňuje studentům pohybovat se v centru knihovny nebo se přesunout do tišších a klidnějších prostor u průčelí stavby. Rozmanitost zvukových úrovní a rozčlenění aktivit nabízí víceúčelové knihovní prostředí umožňující bohaté zážitky. Budova má vlastní charakter, který slučuje knihovnu s multimediálními funkcemi a tvoří základ synergie uvnitř existujícího areálu univerzity.

Odráží okolní prostředí

Charakteristické zdvojené průčelí s reflektujícími lamelami dřevěného obložení bylo navrženo ve spolupráci s dánským umělcem Jeppem Heinem. Namísto izolované stavby vypracovali Jeppe Hein a studio Adept návrh kultivované a do detailu propracované fasády, jež působí velmi nehmotně a zrcadlí okolní prostředí
a lidi v lámaných odrazech.

Nová knihovna je nyní zároveň vstupem na univerzitu. Pro zdůraznění této skutečnosti bylo okolí přeměněno z velkého parkoviště na integrované urbánní náměstí, kam směřují uživatelé i návštěvníci. Plaza optimálně mění veřejné prostory kolem budovy na zóny aktivit a intimních odpočinkových prostor.

Místo, kde se stále něco děje

Tvůrci vycházeli z názoru, že novodobá knihovna by neměla sloužit jen jako místo, kde jsou k dispozici knihy, ale i jako prostor sloužící lidem. Jako místo setkávání, kde se stále něco děje. Podporuje-li její design aktuální knihovní funkce a zároveň možnost, aby sloužila jako místo setkávání, pak je její „hodnota“ větší než součet obou účelů zvlášť.
Co se týče knihovnických funkcí, nebylo úkolem architektů vytvořit něco zásadně odlišného od tradiční knihovny, ale pokusili jsme se o širší gesto, propojili jsme knihovnu s městským životem a vytvořili tak nové studijní prostředí, nové náměstí. Knihovna se tak stává společenským centrem, novým veřejným prostorem nabízejícím knihovní služby i přednášky, koncerty atd. Záměrem bylo, aby se stala jakýmsi soukromým a veřejným prostorem současně.

Knihovna byla navržena jako místo, kde má návštěvník vedle využití knihovních funkcí i chuť pobýt. Nabízí širokou škálu prostorových možností i různá prostředí. Spirální centrální prostor umožňuje zapojit se do aktivit probíhajících právě v aréně. Nabízí svým způsobem příležitost k vyžití, ale slouží i jako klidné a tiché místo, je to prostor umožňující individualitě být uvnitř celku a lépe se zapojit do probíhajících aktivit. Jak studenti, tak místní obyvatelé knihovnu skutečně přijali za svou, ve skutečnosti mnohem víc, než architekti předpokládali. Z knihovny se stalo místo, kde se neustále něco děje – jak autoři doufali, když ji navrhovali.


www.adept.dk

Zdroj: redakce AW, Organic City 2016