Karla Šlechtová: Nový impuls

Vážené dámy, vážení pánové,

vítejte na již desátém jubilejním ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu „Czech Architecture Week“, který letos přichází s velmi zajímavým tématem Organické město – (S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj. V prostorách krásné výstavní síně Mánes v Praze tak bude v několika následujících dnech probíhat diskuse nad posouváním hranic, jak vybudovat stabilní a životaschopná města.

Jak již z názvu vyplývá, cílem festivalu a jeho letošní výstavy s názvem Organické město je představit českým a zahraničním návštěvníkům nový impuls v podobě nadčasových projektů nejen z České republiky ale i zahraničí, které jsou tematicky zaměřeny na koncept organického města. Můžete se tak těšit na nejzajímavější architektonické, dopravní a územně-rozvojové projekty, které představují město jako živoucí organismus, jenž je propojen řadou funkčních systémů. Ty mají dopad na ekonomický, sociální a urbanistický rozvoj po mnoha stránkách.

Po celý rok probíhá řada mezinárodních výstav, přednášek a seminářů, které si kladou za cíl vytvořit komunikační platformu napříč laickou i odbornou veřejnosti. Jsem ráda, že toto téma bylo

 

hojně slyšet i na konferenci Evropský Habitat, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s OSN v březnu v Praze. Tématem konference bylo „Bydlení v životaschopných městech“, které tedy není náhodné a vyjadřuje souvislosti kvality života obyvatel měst všech velikostí a zároveň potřebu toto téma stále rozvíjet. Česká republika zde ukázala, že v otázce bydlení a udržitelného rozvoje umí aktivně vstupovat do diskusí na vysoké politické i odborné mezinárodní úrovni. Praha tak určila na řadu let hlavní trendy v oblasti bydlení a rozvoje měst a doufám, že stejně úspěšně se bude dařit i této výstavě

Karla Šlechtová

Ministryně pro místní rozvoj

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR / Ministry Of Regional Development Czech Republic

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

Česká republika / Czech Republic

www.mmr.cz

Zdroj: redakce AW 2016