Rozhovor s Pavlem Krtkem

Železnice a její stavby jsou od 19. století důležitou součástí krajiny. To je také důvod, proč nechceme zůstat stranou. Byť dnes je infrastruktura majetkem Správy železniční dopravní cesty a výpravní budovy jsme na tuto státní organizaci převedli nedávno. Nadále však zůstáváme vlastníkem stovek menších drážních nemovitostí, včetně brněnského hlavního nádraží a Masarykova nádraží v Praze.

Jaký jste měli k prodeji nádraží důvod?

Byla jich celá řada. Primárně jde o další krok k dokončení transformace české železnice. Výpravní budovy jsou jednoznačně součástí drážní infrastruktury, která má sloužit všem dopravcům za stejných podmínek. Zároveň není možné, aby jeden dopravce platil opravy a údržbu těchto objektů a ostatní je jen bezplatně využívali. Tak to bylo doposud.

Naše výstava nese název Organické město a tam České dráhy coby národní dopravce také patří. Souhlasíte?

Určitě ano. Náš životní prostor přece netvoří jen samotná architektura. Kvalitu života, a to zejména ve velkých aglomeracích, dotváří celá řada faktorů, včetně dopravy. S námi cestuje každý rok kolem 170 milionů lidí. Rostoucí zájem přitom pozorujeme v dálkové a právě v příměstské dopravě. Typická je samozřejmě Praha, kde vlaky v posledních letech plní na mnoha linkách vyloženě funkci městské dopravy. Každý den tady jezdí našimi příměstskými vlaky do práce, do škol nebo k lékaři přes 100 tisíc lidí.

A pokud vím, jste zapojeni také do integrovaného dopravního systému. Je to tak?

Ano. A to nejen v Praze. Jsme organickou součástí těchto systémů po celé republice a chceme tuto spolupráci s kraji a městy nadále rozvíjet.

Vy jste hodně investovali do nových vozidel, třeba v Praze jezdí prakticky jen nové CityElefanty, je tu tedy ještě šance na další rozvoj?

Potenciál pro zlepšení tu je. Ať už jde vyloženě o naše služby, například rychlost a pohodlnost odbavení, nebo o další zahuštění spojů, což ale nezáleží na nás.  Objednatelé, my i cestující zájem máme, ale narážíme na již zmíněnou infrastrukturu. Ve špičkách jezdí v příměstské dopravě vlaky i po 15 minutách a vzhledem ke stavu kolejí a jejich kapacitě je to mnohde absolutní maximum.

Stát by tedy měl podle Vás investovat do modernizací tratí kolem měst?

V případě Prahy nebo Brna i přímo uvnitř města.  Pokud se podíváme do Paříže, Mnichova, nebo do Londýna, všude tam vznikají nové městské železnice a zastávky, které propojují příměstskou a městskou dopravu. V centrech měst jsou samozřejmě vedeny v tunelech a plní tak vlastně i roli metra.

Vnímání dopravy ve městě ovlivňuje také design vlaků, podobně jako u nádraží architektura, nemyslíte?

Určitě ano. Lidé čekající na vlak by měli mít dobrý pocit jak při čekání na zastávce, tak při příjezdu vlastního vlaku a při pobytu v něm. Pokud neprojíždí vlak tunely mezi protihlukovými zdmi, dotváří také obraz města, kterým projíždí. Nelze se proto divit, že řada měst vyžaduje pro své soupravy charakteristický design. Také my a naši dodavatelé spolupracujeme s řadou designerů a známých architektů, kteří se profesně věnují dopravě. Mohou tak skloubit architekturu a design staveb i souprav.

Když se vrátím ještě k nádražním budovám, dočkáme se brzy opravy všech?

To je dotaz na nového vlastníka. Obecně lze ale říci, že stát má větší možnosti získat peníze na jejich rekonstrukce, včetně dotací z EU. My jsme se snažili v rámci svých možností, kompletní opravou prošly třeba výpravní budovy nádraží v Třinci, Poděbradech, Týništi nad Orlicí nebo v Uherském Brodu. Na jiných jsme připravili projekty modernizací a díky jejich využití bude moci SŽDC tyto stanice rychleji opravit.  Pro nás to bude mít pozitivní efekt v tom, že zákazníci nebudou frustrovaní tím, že z nového vlaku vystoupí na zašlém a nepěkném nádraží.

Prodej nádražních budov vám zároveň uvolnil ruce pro váš hlavní byznys. Alespoň tak o tom mluvil i ministr dopravy Dan Ťok.

To považuji za jedno z pozitiv této transakce. Máme o jednu starost méně a můžeme se víc zaměřit například na rozvoj mezinárodní dopravy, kde vidíme velký potenciál. Stále taky vylepšujeme služby. Zhruba od půlky srpna si naši zákazníci mohou vyzkoušet nový web s eShopem a dát nám zpětnou vazbu před jeho ostrým spuštěním. Nakoupíme i stovky nových přenosných pokladen pro vlakový doprovod, čímž umožníme rozšíření placení platebními kartami a zrychlíme odbavení. To jsou ty „drobnosti“, které vedou ke spokojenosti zákazníků a jejich loajalitě k nám.

 

 

České dráhy, a.s.

Nábřeží  Ludvíka Svobody 1222

110 15   Praha 1

Česká republika / Czech Republic

www.cd.cz

Kolektiv společnosti Czech Architecture Week vyjadřuje tímto zvláštní poděkování Českým drahám za šestiletou podporu projektu Hravý architekt a skvělou spolupráci. 

Zdroj: redakce AW, Organické město 2016