TAKASAKI MASAHARU – MONOBITO SPIRIT

Napříč nebem a zemí pátráme po architektuře, která souzní s vnitřním vesmírem našeho srdce. Naším záměrem je vytvořit architekturu, která se skládá z vlastních architektonických prvků a aspektů prostor založených na místních tradicích z celého světa.

Takasaki Masaharu

Má vlastní architektonické filozofie pro ztvárnění ať už malého domu nebo celého města je dialogem mysli a respektu pro lidskou bytost a blízké spojitosti mezi individuálním a kulturním kontextem komunity.

 

Architektura existuje v proudu času, který spojuje přítomnost s minulostí a budoucností, majíc tak svůj časoprostorový charakter. Hraje historickou a sociální roli a měla by existovat jako symbol našeho času a zároveň ztělesněním nových hodnot budoucnosti. Proto musíme vzít v potaz její směřování do budoucnosti. Minulost není pouhým pozůstatkem jiného času ale odkazem těch, kteří tu byli před námi. Vezmeme-li v potaz ideologické a náboženské pozadí časů minulých, jsem si jist, že v případě formování budoucnosti v přítomnosti, obě splynou v jedno dávajíce vzniknout životu.

 

 

Mé vlastní pravidlo je vytvářet spojení mezi přirozeností přírody a prvky architektury. Nikoliv abych potlačil sílu přírody mocnějším energií architektury, ale abych vytvořil živoucí spojení mezi lidmi a přírodou pomocí interakce s okolím