LEAD ARCHITECTURE

LEAD ARCHITECTURE

Přístup, který jsme implementovali v našich projektech, tíhne k architektuře, která má touhu zpochybňovat kritickým okem sebe a společnost. Postup zahrnuje míšení standardních postupů, nástrojů, stěhovacích zkušeností, znalostí. Mění se známky reality, ruší se, odchylují se a poté se obnoví, aby se konečně našla řešení k položené otázce. Každý projekt je tak počátečním bodem specifického jazyka, kterým skrze strukturní souvislosti vyprávíme příběh, kde materiály, formy, prostorovost, specifické a kolektivní prostory, detaily a postupy tvořící jazyk, který dává smysl a který přirozeně splyne s okolní krajinou.
V tomto koncepčním přístupu kombinujícím výzkum, vývoj a provedení realizaci projektů. Agentura LEAD ARCHITECTURE se účastnila mnoha soutěží různých rozměrů. Firma začíná sklízet ovoce svého úsilí v podobě vítězství nad firmami s mezinárodní reputací na post zástupce, asistenta školy Central School of Casablanca.

Redakce AW 2018