PHILIPPE SAMYN AND PARTNERS

PHILIPPE SAMYN AND PARTNERS

Phillipe SAMYN and PARTNERS je privátní společnost založena roku 1980 vlastněna partnery a vedena designovým partnerem Dr. Ir. Phillipe Samynem. Společně se svými dceřinými firmami FTI (založena v roce 1985), DAE (založena v roce 1994) a AirSR (založeno v roce 2003) se aktivně angažuje ve všech odvětvích architektury a stavebního inženýrství.

Phillipe Samyneho přístup k architektuře a stavebnímu inženýrství je založen na zpochybňování, které by se dalo shrnout jako metodologie tázající se proč, která je inspirována klientovými touhami a duchem místa. Naše firma je otevřena všem možnostem a bedlivě naslouchá klientovým přáním.

Naše projekty jsou často publikovány v mezinárodní odborné tisku a zfilmovány (1292 publikací a 158 snímků k 16. 6. 2017). Phillippe SAMYN and PARTNERS sprl je správcem SECO scrl, úřadu pro kontrolu technického stavu staveb, a správcem PLAIN-PIED asbl, firmy nabízející konzultace v oblasti bezbariérové přístupnosti budov.

 

 

 

Redakce AW 2018