Rozhovor s Ianem Bogle

Tématem letošního ročníku festivalu Architecture Week je organické město.

Ze své přirozenosti je každé město organické, pokud se stále vyvíjí, i když některá se mění dramatičtěji než jiná. Pohyb populace napříč planetou města rozhodujícím způsobem ovlivňuje, a ta se rychle mění v místa, kde se pracuje, žije a odpočívá.

Považujete některé evropské město za organické?

Londýn je přední příklad města, které vyrůstalo organicky po celý čas. Často je popisován jako série propojujících se vesnic.

Struktura měst se výrazně změnila. Výrobní zóny mizí, narůstají obchodní a administrativní centra, dramaticky sílí doprava. Jak bude vývoj pokračovat? Můžeme jít tímto směrem dál?

Musíme řídit vývoj našich měst. A to od centrální i lokální politiky na makroúrovni až po individuální subjekty, které vytvářejí naše města na mikroúrovni. Lidé se musí pohybovat, aby zachovali tep života, ale způsoby dopravy se změní. Například Londýn právě představil budoucí systém cyklistické dopravy v naší silniční síti.

Současná moderní architektura je velmi globální. Můžeme říci totéž o urbanistickém plánování?

Města na celém světě mají různé přístupy k urbanistickému plánování, i když konečný cíl by měl být podobný – vytvářet a zlepšovat města tak, aby v nich lidé chtěli pracovat a žít.

Zdá se, že současná architektura na celém světě hovoří stejným jazykem. Vnímáte to jako problém?

Všichni architekti mají podobnou výchovu, takže praktický život vede architekta k určité konstrukci, určité stavbě, tím jedinec ztrácí prostor pro vyjádření různorodosti a pro inovace.

Jak si tedy města mohou zachovat svou identitu?

Nedá se říci, že by globalizace retailu vedla ke vzniku v základě velmi podobných měst. Charakter lokality a místní obyvatelé budou vždy dodávat městu identitu.

Vaše společnost má zkušenost s projektováním v zahraničí. Je tam přístup úřadů, investorů k urbanistickému plánování jiný než v ČR? Pomáhá vám to v práci?

Naše společnost působí ve 14 zemích po celém světě. V ateliérech máme velmi mezinárodní tým s 15 různými národnostmi. Každé místo staví jiné výzvy, ale s nimi přicházejí příležitosti. Každý projekt budujeme na určitých základních principech a odlišné místo je další variabilní činitel vytváření návrhu.

A co běžná veřejnost? U nás je moderní architektura někdy považována za cizorodý prvek, není vždy dobře přijímána…

Lidstvo tvoří rovnováha mezi introverty a extroverty, buď přijmeme, nebo vyvoláme změnu. Často když se lidem dostane vysvětlení, vše lépe chápou. Právě jsme měli veřejnou výstavu našich projektů, kterou veřejnost velmi dobře přijala, jedna žena dokonce označila design za krásný!

Můžete nám přiblížit vaše nové projekty?

Pracujeme na řadě nových projektů. Včetně největší mateřské školky na světě v Singapuru. Až se v roce 2017 otevře, bude mít kapacitu 2 100 dětí ve věku od 18 měsíců do pěti let. Rádi se věnujeme navrhování vzdělávacích budov, jsou samy o sobě hřištěm pro organický vývoj našich dětí. Těch, které budou v budoucnu rozhodovat o našich stále se vyvíjejících organických městech.


Early Years International School

Toto průlomové schéma v oblasti předškolního vzdělávání poskytne multikulturní vzdělávací centrum pro více než 2 000 dětí a 400 členů podpůrného personálu.

Bogle Architects vyvinuli architektonickou a vzdělávací vizi, která zajistí pestré učební prostředí pro děti, rodiče a zaměstnance. Návrh řeší zútulnění a zosobnění velké budovy o ploše více než 50 000 m2. Toho je dosaženo vytvořením „seskupení“, z nichž každé má podobnou velikost jako standardní „školka na konci ulice“ a zahrnuje čtyři třídy. Tato seskupení jsou umístěna nad podnožím, v němž se odehrává provoz rozsáhlé dopravní sítě pro příjezdy a odjezdy autobusů, aut, taxíků i pohyb chodců.

Seskupení jsou nad sebou rozložena do pěti nebo šesti pater jako propojené a prolínající se bloky a připomínají rozházené dětské hračky. Podnoží také poskytuje externí herní prostor, plavecký bazén, multifunkční sál a specializované učebny pro výuku umění, hudby a tance.  Externí zastřešení z ETFE fólie zabezpečuje ochranu před přírodními živly, ale také rozbíjí jednolitost průčelí školní budovy směrem k ulici. Zelené stěny a externí balkony na hry, které jsou k dispozici pro každou třídu, nabízejí venkovní vzdělávací prostředí nezbytné pro rozvoj malých dětí. Tento systém byl navržen ve spolupráci s profesorem Gary Moorem z univerzity v Sydney a specialistkou na rané vzdělávání Rosie Long.


Ian Bogle

Výkonný ředitel (UK/Asia)

Bogle Architects s. r. o.
Revoluční, 1502/30
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 224 815 087
prague@boglearchitects.com


www.boglearchitects.com

Zdroj: redakce AW, Organické měsot 2017