Středočeský kraj

Šárka Koukalová, NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze

Tento nejrozlehlejší region bez vlastního krajského města vznikl jako územně správní jednotka dne 1. 7. 1960. Hlavním rysem je jeho historická a kulturní souvislost s hlavním městem, což dokládá nejen podíl předních pražských architektů na výstavbě měst, ale také to, že zde vznikla umělecky svébytná a svého druhu i jedinečná díla moderní architektury. Za specifikum kraje se považují rekreační lokality a letoviska, včetně sídel na nejvyšší státní úrovni (zámek Lány a areál Orlík). Výčet významných tvůrců, kteří zde projektovali svá díla, je ohromující. Jen Jan Kotěra zanechal ve středních Čechách celkem šest vil.

Jména slavných architektů jsou také přímo spjata s určitými městy – Jiří Kroha s Mladou Boleslaví, Jaroslav Fragner nebo Jindřich Freiwald s Kolínem.

Po druhé světové válce se v kraji soustředila díla představitelů meziválečné avantgardy a zakladatelů KPÚ v Praze (Josef Havlíček, Václav Hilský, Josef Hrubý a další).

Od 90. let zde vznikaly další prvotřídní stavby od našich nejlepších architektů, především projekty rodinných domů.