Opevnění, tvrze na hranici

celý pohraniční pás kraje 

anonymní 

1935 – 1938 

Severovýchodní hranice Čech sousedila s nacistickým Německem a byla proto považována za nebezpečnou, kterou je třeba prioritně opevnit. Bylo zde rozestavěno několik dělostřeleckých tvrzí, shluku propojených pevnostních srubů, jako dokončená Hanička na Rychnovsku, nedokončený Dobrošov na Náchodsku či Stachelberg na Trutnovsku. Celé pohraničí včetně vrcholových partií Krkonoš dále zaplnily pásy stovek lehkých pěchotních objektů. Opevnění jako celek však nebylo do odtržení Sudet v roce 1938 dostavěno a neposloužilo svému účelu.