Zemská průmyslová škola

Havlíčkova 456/1, Mladá Boleslav II 

Jiří Kroha  

19221927 

 

Dnešní Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi představuje vrchol architektonické tvorby školních budov v období mezi světovými válkami. V návaznosti na ideu německého Bauhausu, s programem laboratorně ateliérového způsobu výuky, zde vzniklo první technicky i výchovně moderní zařízení svého druhu v republice. Tvorba Jiřího Krohy reprezentuje polohu extravagantní expresionistické architektury, vycházející předně z architektonického kubismu a estetické teorie staveb Pavla Janáka související s prostorovým i hmotným dynamismem. Patrné je sepjetí s neoplasticismem a konstruktivismem. Stavba měla značný vliv na tvorbu mnoha českých architektů. Postupem času se stala jedním z charakteristických znaků města Mladá Boleslav a ikonickou stavbou meziválečného období. V roce 2016 uspěla v nominaci na národní kulturní památku.