Železničářský dům v Mariánských Lázních

Příčná čp. 462/1, Mariánské Lázně

Emanuel Jánský a Rudolf Bušek

1924-1925

Projekt tzv. Železničářského domu připravili v roce 1924 čeští projektanti Emanuel Jánský a Rudolf Bušek z oddělení pro stavby a udržování tratí na ředitelství Státních drah v Plzni. Fasáda dvoupatrového domu je členěna prvky charakteristickými pro rondokubismus – ostře řezanými profily říms s masivními půlobloučky, šambránami oken s rozevírajícími se klenáky a vystupujícími trojúhelnými parapety a rustikou ve tvaru plošného diamantu. I na sloupcích oplocení byly provedeny masivní půlobloučky. V  německojazyčném prostředí Mariánských Lázní byl dům užitím specificky českého stavebního slohu unikátní stavbou.