Využití dronu v monitoringu dopravních staveb a okolí / VIDEO

Video Ing. Moniky Chrenkové je zajímavou ukázkou možností, které nabízí využití dronu (UAS) při monitoringu dopravních uzlů, plánování a realizaci stavební úprav či monitorování stavu okolí. Informace získané touto technologii umožňují s minimálními náklady a ve velmi krátkém čase například důkladně zmapovat stav okolních budov a lépe tak stanovit rozsah nutných oprav.

Zdroj: ČKAIT 2017