Výstava Pražská moderní architektura

Součástí celorepublikového projektu Naše město 1991–2021 bude také expozice s názvem Pražská moderní architektura v Jízdárně Pražského hradu, která bude probíhat mezi daty 1.9. – 31.10. 2021. Podnětem vzniku této výstavy jsou i dvě důležitá jubilea moderní české architektury a to 150. let od narození architekta Jana Kotěry a slovinského urbanisty Jože Plečnika, jehož působení na našem území výrazně formovalo například Pražský Hrad a následný vývoj české architektury.

Cílem výstavy Pražská moderní architektura je seznámit českou i zahraniční veřejnost s moderní pražskou architekturou od konce XIX. století do současnosti. Výstava zároveň umožní široké veřejnosti detailní seznámení s historickým a architektonickým dědictvím jednotlivých městských částí.

Představený časový sled architektů působících v jednotlivých částech našeho hlavního města bude doplněn audiovizuální prezentací a zhmotněnými maketami vybraných důležitých staveb. Výsledkem je tedy prezentace zakládající se na historickém kontextu a následném vlivu na dané osobnosti a jejich realizace v rámci architektonických a celkových urbanistických řešeních. Návštěvník tak bude mít možnost poznat obsáhlé množství architektonických projektů v sepětí časových a historických souvislostí.

Zároveň si výstava klade za cíl souběžně s touto historickou linií představit a porovnat architekturu zcela současnou či budoucí. Daný kontrast je pak přidanou hodnotou v rámci celku výstavy a návštěvník bude obohacen nejen o vytvoření vlastní představy historického vývoje moderní pražské architektury, ale také o příležitost srovnání tohoto vývoje se stávajícím stavem a posouzení, nakolik je tento vývoj pro město obohacující či nikoli. 

Výstava představí vůdčí osobnosti pražské moderní architektury s odkazem na jejich díla v jednotlivých expozicích. Za všechny jmenujme významné tvůrce moderní architektury, jakými jsou například Jan Kotěra, Josef Gočár, Antonín Engel, Josef Fuchs či Ladislav Žák a mnoho dalších.

Hlavním kurátorem výstavy Pražská moderní architektura je Mgr. Patrik Líbal, Ph.D.

Organizátorem výstavy je náš festival Architecture week ve spolupráci s FOIBOS books.

 

Markéta Jiroušková, kurátorka výstavy Pražská moderní architektura