Výstava JEMS architekti – MEZI/AMID / NTK, Praha

V Národní technické knihovně v Praze probíhá ve dnech 13. 12. 2017 – 28. 1. 2018 výstava JEMS architekti – MEZI/AMID. Architektonická dílna JEMS Architekci  byla založena v roce 1988 ve Varšavě v Polsku, ale zakládající tým kontinuálně spolupracoval již od roku 1980. Dílna patřila mezi první soukromé architektonické firmy na polském trhu.  Za léta svého působení se JEMS Architekci rozvinula z malého designového studia do architektonického týmu čítajícího více než 60 osob.

JEMS architekti o výstavě:

Název výstavy upozorňuje na povahu našich aktivit, které vždy osciluji mezi možnostmi široce chápaných kontextů a úsilím o vyhledání vlastního potenciálu architektury obsaženého v ní samotné…

Naše budovy vystupují z pozadí a obvykle s ním splývají. Bráníme se před cílenou tvorbou objektů připomínajících pomníky. Neznamená to však, že bychom hledali pouze architekturu s „neutrálním“ výrazem (pokud vůbec existuje). Spíše se jedná o nepřetržité pokusy uvědomit si, že bez ohledu na výraz námi projektovaných objektů, jsme neustále součásti přítomného kulturního kontinua. Náš ateliér je tvořen architekty s různým tvůrčím temperament, všechny je ale spojuje přístup k dějinám a současnosti, k jako jedinečnému živému procesu, byť velmi složitému a ne vždy pochopitelnému.

Méně nás zajímá pragmatická naléhavost dočasných životních nároků a ne vždy předvídatelných okolností, jde nám spíše o dlouhodobě chápaný osud staveb. A tak řadu let se věnujeme několika architektonickým tématům, měnícím se různými způsoby a formami, motivům, jež se pravidelně objevují v projektech odlišného rozsahu, rozpočtu a hledaného záměru. Universalita obsahu těchto motivů je vždy příležitosti k zamýšlení nad podstatou „ architektury jako takové “, hledat její potenciál jak tvořit místa, jež budou zhodnocovat smysl lidského konání… Zaměřujeme se především na kostru, na hmotnou strukturu stavby více než na její detaily, které definujeme spíše jako výslednou ideje celku, tak trochu jako je to zřejmé z naších náčrtků, kdy jejich zdánlivé „nedotažení“ poskytuje celostní vizuální pochopení naších záměrů.

Naše aktuální výstava v prostorách Národní technické knihovny v Praze představuje některé naše vybrané objekty realizované během posledních let, stejně tak zde najdete projekty, které nebyly realizovány. Především se však jedná o veřejné budovy, které jsou zasazeny do rozmanitého kulturního a společenského kontextu.

JEMS Architekci / Warszawa

Zdroj:  redakce AW a Kabinet architektury 2017

www.jems.pl