Vřídelní kolonáda v Karlových Varech

Jaroslav Otruba, Ateliér Beta (Jan Šrámek, Zdeněk Zadák, Pavel Janatka)

1960/1971-1975

 

Z architektonické soutěže na stavbu nové Vřídelní kolonády roku 1960 vyšel vítězně návrh Ing. arch., dr. Jaroslava Otruby z Projektového ústavu výstavby hlavního města Prahy (Státní ústav dopravního projektování v Praze). Generálním projektantem se posléze stal Architektonický ateliér Beta, Sdružení projektových ateliérů v Praze (pod vedením Ing. arch. Jana Šrámka, vedoucího projektanta Ing. Zdeňka Zadáka a za spolupráce Ing. Pavla Janatky) a stavbu realizoval v letech 1971–1975 Stavební podnik města Karlovy Vary.

Vřídelní kolonáda tvoří kompozici tří halových hmot – výškově zvýrazněné haly Vřídla, na níž navazuje příčná a podélná promenádní hala. Konstrukčně se jedná o skeletovou stavbu, jejíž obvodový plášť tvoří předsazené sloupoví vynášející masivní atiky. Plochy stěn jsou převážně prosklené, plné stěny jsou obložené šedým mramorem. Dominantou je vysoká prosklená koruna nad vývěrem pramene připomínající skleněný krystal, jejímž autorem byl sochař Jan Fišer. Dlažba haly Vřídla i kolonády je provedena z mramorových desek světlého a tmavého tónu ve spirálách evokujících vířící termu. V prostoru promenádní haly je umístěno pět pitných váz vřídelní vody, ukončených stylizovanými plastikami z taveného skla, jejichž autory byli Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová. V technickém tzv. Starém suterénu se nachází Staré prameniště s relikty historických regulačních vrtů a další technologická zařízení. Ploché střechy byly původně pochozí s japonskou zahradou.