Výstava architektury Vratislav

Architektura

Když jsem představoval architekturu Vratislavi na loňském Architecture Week, snažil jsem se v kostce ukázat její historické rozvrstvení.
Nyní bych chtěl představit budovy postavené na konci posledního desetiletí, a to zejména ty, které souvisejí s rozvojem infrastruktury.
Rozšíření obchodního domu Renoma, prezentované již před rokem, se nyní stalo jedním z nových symbolů města. Nedávno se začal stavět pozoruhodný bytový dům THESPIAN.
Právě dokončená rekonstrukce Haly století (Centennial Hall) uměleckým způsobem zdůrazňuje její přirozenou krásu a díky zdařilé rekonstrukci pavilonu Maxe Berga, postaveného v blízkosti haly, spolu s instalováním pergoly a parku, se po mnoha letech obnovila obrovská přitažlivost tohoto místa. Velkým pozitivním překvapením, a to nejen pro obyvatele Vratislavi, ale i pro naše návštěvníky, se stala modernizace Hlavního nádraží. Přípravy na EURO 2012 ukázaly, jak důležité jsou velké události ve vývoji měst. V případě Vratislavi si investice spojené s touto událostí vyžádaly výdaje ve výši přibližně 1 miliardy PLN. Taková investice musí mít vliv i celkově na kvalitu fungování města.
Infrastruktury, vzniklé v této krátké době, jednoznačně vedly ke zlepšení života občanů.
Silniční infrastruktura a doprava byly přirozenou prioritou investic během EURO 2012. Proto byl vybudován Vratislavský okruh (Wroclaw Motorway Bypass). Ihned po jeho otevření se ukázalo, jak výrazně se zlepšil provoz v centru města. Vratislavský okruh je také zajímavým projektem z hlediska architektury a městského plánování.
Vzhledem ke své výhodné poloze a navržení výjezdů se místo rozdělení částí města dosáhlo vzniku nových oblastí dotvářejících centrum.
Společně s okruhem vznikly i některé významné architektonické stavby. První z nich je nádherný Most Rędziński a další je fascinující hmota surového betonu Integrovaného dopravního uzlu.
Jsme rádi, že tuto stavbu můžeme blíže
představit na letošní výstavě. Při této příležitosti je nutno zmínit, že projekt byl jako jediný z Polska nominován na cenu v rámci Světového festivalu architektury 2012 v Singapuru v kategorii Doprava. Během posledních tří let byl ve Vratislavi postaven nový letištní terminál.
Tento krok zajisté přispěje ke zlepšení spojení Vratislavi se světem, ale je to také další důležitý předmět obecného zájmu, který má svůj podíl na architektonické identitě města. Stejně jako modernizovaná železniční stanice, je terminál vysoce oceňován cestujícími.
Tohle všechno je už za námi, ale v plném proudu je ještě příprava velkého projektu THE SOCIAL SQUARE, který má pozvednout tvář nového městského centra. Komunikační koncept této oblasti, který byl vyvinutý letos, je rovněž součástí naší prezentace. Jedná se o další krok v uvádění tohoto velkého projektu, naplánovaného na nejméně 12 let.

(Piotr Fokczyński, Hlavní architekt)

Dopravní systém Vratislavi

Silniční doprava
Zvláštností Vratislavi jsou různé překážky, které jsou obtížně překonatelné pro linky městské hromadné dopravy, stejně jako extrémně vysoká koncentrace dopravních cest v centru města, která je výsledkem agregace mostních přechodů přes řeku Odra a její kanály na krátkém úseku.
Obecným cílem je zlepšení vnitřních a vnějších dopravních vazeb, ale je také řada cílů, které souvisí s charakteristickými rysy města a jeho potřebami. Patří mezi ně například odstranění
nadlokálního tranzitu mimo centrální části města, vytvoření nebo posílení propojení mezi policejními týmy jednotlivých obvodů, redukování dopravní zatíženosti města a zlepšení dopravních služeb.
Mezi cíle, které jsou pro Vratislav charakteristické, patří prolomení koaxiálního systému, nevyhnutelné posílení propojení se západní části města, lepší propojení mezi městskými částmi, nacházejícími se na obou březích Odry a jejích kanálů, a také aktivace letiště.
Parkování
Strategie hledání prostor pro parkování vozidel řeší tyto otázky: parkování v centru města, parkování v blízkosti seskupení stávajících budov, která přitahují dopravu mimo centra, parkování ve městě mimo jeho centrum, parkování v jiných částech města a systémy Park & Ride a Bike & Ride. V centrální části města se bude postupně zvětšovat prostor pro chodce a pouliční akce, v důsledku čeho se sníží počet parkovacích míst pro automobily na chodníku.
Hromadná doprava
Mezi cíle prostorové strategie v souvislosti s veřejnou dopravou patří: zvýšení počtu lidí cestujících městskou hromadnou dopravou za účelem snížení provozu ve městě, zejména v centrální části města a jeho přístupových tazích, zabezpečení pohodlného spojení do oblastí nejvíc zatížených dopravou, lepší propojení s oblastí Vratislavské aglomerace a integrace všech podsystémů veřejné dopravy.
Cílem je zvýšit přednost pro přejíždění veřejné dopravy.
Kromě těchto čtyř úzce souvisejících otázek účinnosti systému na území města je důležitá také strategie směrování rozvoje sítě cyklistických tras a využití vodní dopravy. Pokud jde o vnější podmínky, směry rozvoje železniční a letecké dopravy jsou velmi jasně definovány.
V obou případech je důležitou prioritou zvýšit technické možnosti, úroveň a funkčnost hlavního vlakového nádraží a letištního terminálu.
Nedávno dokončené investice (přestavba Vratislavského hlavního nádraží) a nový terminál letiště COPERNICUS tyto předpoklady splňují.

Nový terminál letiště Copernicus, Vratislav
Příspěvek v 2012