Vlastní vila E. Linharta

Vlastní vila E. Linharta

1927-29, Evžen Linhart

Na viničních horách čp. 774/XIX

Vila postavená na půdorysu písmene „L“ patřila k prvním funkcionalistickým rodinným domům v Praze. Jednopatrová stavba prozrazuje ovlivnění architekturou slavného architekta Le Corbusiera. Jako výrazný prvek působí venkovní schodiště, vedoucí na plochou střechu.