Vila Kabeláč v Karlových Varech – Drahovicích

Nám. Palackého čp. 1364/5

Ernst Mühlstein a Victor Fürth 1932-1933     

Karlovarský stavitel Dr. Ing. Karel Kabeláč připravil v květnu 1931 pro dr. Karla Neubauera a Marianne Kabeláč situační návrh vily, jejíž projekt dopracoval Ing. Custer z Karlových Varů. Třípatrový objekt byl již od počátku řešen v duchu funkcionalismu, kde měly z hmoty uličního průčelí vystupovat jednoduché hranolové rizality s pásovými okny a schodišťový rizalit vybíhající do ostrého celoprosklenného břitu. Návrh ovšem nebyl schválen a tak nový projekt vypracovala architektonická kancelář Ernsta Mühlsteina a Victora Fürtha z Prahy, která v prosinci 1932 předložila variantu zmenšené vily, vycházející ve svých formách z původního řešení s plochou střechou a střešní betonovou pergolou. Stavba realizovaná na jaře a v létě 1933 představuje jednu z mále funkcionalistických vil v Karlových Varech.