Vila Františka Kováříka

Prostějov 

Emil Králík 

1910–1911 (R) 

 

Vila prostějovského továrníka, budoucího československého ministra a spolumajitele firmy WIKOV, představuje pozoruhodnou ukázku geometrické secese ovlivněné klasicistní tradicí (čestné nádvoří), ale i moderní britskou koncepcí bydlení (reprezentační obytná hala se schodištěm, arkýřová okna ad.). Kontinuálně chápaný vnitřní prostor zároveň předjal Loosovy myšlenky Raumplanu 

A 2474/4 – Emil Králík, Návrh rodinného domu pana Dr. Ing. Fr. Kováříka v Prostějově, 1910, boční fasáda