Vila Becher

Krále Jiřího čp. 1196, Karlovy Vary   

Karl Heller 

1912-1913 / 1913-1914

Projekt vily Gustava Bechera, spolumajitele známé karlovarské likérky, vypracoval v letech 1912 a 1913 architekt Karl Heller. Stavba byla dokončena v roce 1914. Celková kompozice s asymetricky umístěnou věží v nároží sleduje pojetí italizujících vil a barokizující detaily s karnýzovými štíty jsou inspirovány francouzskými vzory. Vnitřní dispozice vychází z koncepcí Anglického domu, přičemž hala otevřená přes dvě podlaží a osvětlená vrcholovým světlíkem evokuje antické schéma Etruského atria. V hale je zachována unikátní nástěnná výmalba ve stylu nastupujícího Art Deco s motivy rostlinnými i figurálními. V letech 2006-2011 byla Vila Becher restaurována a upravena na interaktivní galerii.