Vernisáž výstavy Velká Praha 1922-2022, Zrození velkoměsta

Dne 13. 9. 2022 se ve výstavní síni Mánes zahájila výstava k 100. výročí založení Velké Prahy. Vernisáže se zúčastnili pozvaní hosté nejen ze správy hlavního města Prahy, ale také jednotlivých městských částí. Také zástupci městských firem, které výstavu podpořili a velké množství osobností z oblasti architektury a památkové péče.

Vernisáž zahájil hlavní kurátor výstavy Ing. arch. Ondřej Šefců s poděkováním celému kurátorskému týmu a hlavně doc. Václavu Ledvinkovi a grafičce Báře Solperové. Za hlavní město Prahu promluvil 1. náměstek primátora doc. Petr Hlaváček, který následně předal slovo řediteli mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha Ing. Petru Ivanovovi. Ten poděkoval za podporu a spolupráci městským částem, městským firmám a partnerům festivalu.

Součástí úvodního slova vernisáže byla i milá povinnost předat prezidentovi Mezinárodní Unie Architektů (UIA) José Luisi Cortésovi Cenu Organizátorů Jože Plečnika za celoživotní zásluhy o rozvoj architektonické a urbanistické kultury a dlouholetou činnost v UIA. Zároveň jsme měli příležitost taktéž poděkovat Thomasi Vonierovi, bývalému prezidentovi UIA za zásluhy o rozvoj architektonické kultury prostřednictvím UIA a dlouhodobou spolupráci s festivalem Architecture Week Praha. Diplomy předal prof. Vladimír Šlapeta jako předseda přípravného výboru Ceny Jože Plečnika. Na závěr moderátor Václav Žmolík předal slovo patronovi publikace Alfabet, Česká moderní architektura – doc. Bohuslavu Svobodovi, který popřál Velké Praze dalších 100 let úspěchů.

Daniel Ivanov

 

foto: Jana Häuslerová