Vernisáž k lublaňské výstavě Plečnik: the metropolis, place and garden

Dne 22.6.2022 se ve slovinské Lublani otevřela velkolepá výstava Plečnik: the metropolis, place and garden, kterou Czech Architecture Week spolupořádá, a která vznikla ve spolupráci Městského muzea v Lublani, Fakulty architektury Lublaňské univerzity a Muzea architektury a designu.
Třiadvacátého ledna 2022 totiž uplynulo rovných 150 let od narození tohoto významného nejen architekta, ale i designéra, urbanisty a profesora. 

Na výstavě, na kterou všechny srdečně zveme, naleznete realizované i nerealizované projekty, poznámky, skici, plány, modely a sochy. Jejich výběr představuje díla vytvořená v době radikálních politických změn v rámci tří metafor – metropole, místo, zahrada. Pojmy, které jsou do jisté míry spojeny s Vídní, Prahou a Lublaní, ale ne zcela. Kdybychom Plečnikovu tvorbu omezili na fyzický prostor měst, uniklo by nám jeho myšlení, které všechny tři body (ale i mnohé další) neustále prolíná v rámci své architektury.

Plečnikovu architekturu si nelze představit bez stromů, textur, sloupů, ale ani bez Řecka, Říma a Egypta. Nicméně to neznamená, že se jako každý architekt nezaměřil více na budoucnost než na minulost. Aby mohl svá díla vymyslet, potřeboval si nejprve představit, jaký svět budou spoluvytvářet a jaké události se budou odehrávat mezi jejich zdmi.

Výstava vrhá světlo na Plečnikovu architektonickou tvorbu a odhaluje četné inovativní myšlenky a techniky, které tento všestranný umělec využíval v rozmanitých oblastech své tvorby. Rovněž nám nabízí příležitost k zamyšlení nad Plečnikovými ideami a uměleckým pohledem na ně v současném 21. století.

Plečnik vytvářel místa a připojoval k nim tkáň města, přičemž zeleň a přírodní prostředí nesměly být přehlíženy. Stromy a vegetaci chápal v kontextu topografických prvků a umně je propojoval s architekturou. Ta je zdůrazněna v poslední části výstavy metaforou zahrady.

Četné projekty, které zůstaly nerealizovány, dodnes svědčí v rámci jeho urbanistických plánech o tom, čím by se město mohlo stát. Plečnik chápal kultivaci města architekturou jako kultivaci paměti, myšlenky na budoucnost a přírodní prostředí. Jeho znalosti a kreativita se projevovaly prostřednictvím architektury tak, aby se lidé žijící v tomto světě mohli identifikovat. Aby mohli díla pochopit a přijmout. A také aby nám ukázaly, kým se můžeme stát. Tím Plečnikovo architektonické myšlení stále otevírá perspektivy a možnosti pro vytváření nových společenství a bude je otevírat i pro budoucí světy.

Výstavu si můžete v Lublani prohlédnout až do 12.2.2023, a můžeme upřímně říci, že rozhodně stojí za návštěvu. 

Markéta Jiroušková, redaktorka