Velká Praha 1922-2022, Zrození velkoměsta

Podnětem k připravované výstavě je sté výročí Hlavního města Prahy, které vzniklo na základě zákona č. 114/1920 Sb. n. a z. a prováděcích nařízení vlády připojením 37 obcí a osad k 1. lednu 1922. O rok později vládním nařízením byla Praha rozdělena do 13 obvodů. Tyto události odstartovaly prudký růst hlavního města ve všech směrech až k dnešním dnům, kdy je Praha uznávanou světovou metropolí.

Cílem výstavy 100. výročí Velké Prahy je seznámit pražskou, českou i zahraniční veřejnost s prudkým a všestranným rozvojem, který nastal po podpisu Velké Prahy. Jen rozloha z původního královského hlavního města Prahy se přičleněním takřka čtyř desítek obcí zvětšila mnohonásobně. Na rozloze 171,64 km2 tak žilo 676 000 obyvatel.

Porovnáme-li tehdejší rozlohu se stavem dnešních hranic naší metropole, pak je patrné, že nárust katastrálního území se v uplynulých sto letech stále zvětšoval až dosáhl několika násobku původní Velké Prahy. Několika násobný růst územní a obyvatel města vyžadoval změny a zavedení nových organizačních i řídících struktur. Výsledkem bylo uvolnění velké společenské a tvůrčí energie, která se záhy promítla do všech sfér života Pražanů.

Záměr tvůrců výstavy je ve své lakoničnosti zdánlivě jednoduchý – ukázat co vše se od Podpisu Velké Prahy s Hlavním městem Praha stalo. Jak rostlo, jak se měnilo, které směry a tendence a kdy převažovali v jeho rozvoji.

Náročnost úkolu je ale skrytá v tom, že záměrem je prezentace živého organismu. Jinými slovy – mnohovrstevnaté reality v dobových souvislostech politickými počínaje, přes ekonomické, společenské, mezinárodní, kulturní, sportovní a další. Ambicí tvůrců výstavy je dostat se tak pod povrch „zažloutlých fotografií“ a učebnicových citátů z historie. Odprezentovat vývoj naší metropole ze všech stran odrazem v dobovém koloritu, barvách a obrazech, hudebních dílech, písních, dokumentárních i filmových dílech, živých rozhovorech, vzpomínkách a barvitých vyprávěních při setkáních s pamětníky. To vše a mnohé další bude součástí výstavy a bohatého navazujícího doprovodného programu.

Cílem bude vidět, slyšet a prostřednictvím uměleckých děl i pocítit, jak šla „doba s časem“.

Takový záměr by nebyl myslitelný bez úzké spolupráce s Magistrátem Hlavního města Prahy, jednotlivými Městskými částmi, Archivem hlavního města Prahy, Národním památkovým ústavem, Muzeem hlavního města Prahy a řadou dalších prestižních a povolaných institucí, odborníků a zástupců umělecké sféry. K výstavě bude vydána publikace Stoletá Praha. V plánu je také zajímavý doprovodný program jak pro děti, tak i pro dospělé.

Expozice městských částí bude tvořit vždy dvojice architektonických modelů. Znázorňující vývoj architektury od historických klenotů až
k současné architektuře. Expozice také budou tvořit samostatné LCD obrazovky, na kterých budou ukázány nejen historické snímky, ale také i současný vývoj. Každá expozice se bude tvořit v úzké spolupráci a koordinaci s jednotlivými městskými částmi.

Praha posledních 100 let kvete jako růže a jako takovou jí chceme ukázat v její kráse, růstu, vůni a barvě.

Těšíme se na Vás v termínu 14.9.-9.10.2022 v čase 11:00-18:00 ve Výstavní síni Mánes!

Markéta Jiroušková, redaktorka