Trvalá udržitelnost je více než pouhý dobrý pocit

Z odpovědnosti za následující generace se Kaldewei spolu se Světovým fondem na ochranu přírody angažuje za ochranu moří a trvale udržitelné hospodaření

 

KALDEWEI, Ahlen, březen 2019. – „Naše oceány se utápějí v plastových odpadech,“ referuje Světový fond na ochranu přírody (World Wide Fund For Nature, WWF) na svých webových stránkách[1]. Odhady vycházejí z toho, že se ročně do světových moří dostává až 12,7 milionů tun plastového odpadu. Za rok se vyrobí přibližně 335 milionů tun plastů – se stoupající tendencí. Politika v Německu a v Evropě se pokouší pomocí nových zákonů tomuto vývoji čelit a usnesla příslušné zákazy pro určité produkty z umělých hmot. Avšak to samo nestačí, jelikož již dnes představuje enormní množství plastového odpadu celosvětový problém pro životní prostředí a zejména pro světová moře. Plasty ohrožují nejen životně důležité ekosystémy, ale také naše vlastní zdraví, protože se v podobě mikroplastu přes potravní řetězec dostávají i do našeho těla.

 

Kaldewei podporuje program WWF na ochranu moří

Rodinný podnik Kaldewei patří k evropským lídrům v oboru koupacích van, sprchových vaniček a umyvadel a je od prosince 2017 spolupracujícím partnerem WWF. Koupelnová řešení Kaldewei jsou ze 100procentně recyklovatelné smaltované oceli dlouhé životnosti, a podnik vědomě upouští od používání umělých hmot. Společně s WWF podnik pracuje na vývoji kompatibilním s klimatickým cílem snížení teploty o 2 °C a jako sponzor podporuje program WWF na ochranu moří za účelem snížení vnosu plastů do světových moří.

 

V centru tohoto sponsoringového partnerství je modelový projekt, který má za cíl zlepšení odpadového managementu v deltě Mekongu ve Vietnamu. Vietnam patří vedle jiných jihovýchodoasijských zemí k hlavním zdrojům zanášení plastů do moří. Důvody spočívají v chybějících nebo nedostatečných systémech sběru, opětného využití a likvidace. S podporou Kaldewei má být plastový odpad vznikající na území projektu recyklován, aby se do moře dostávalo méně plastů.

 

Trvalá udržitelnost z přesvědčení

„Moře je fascinující životní prostředí, které nás pokaždé znovu nadchne svou rozmanitostí a krásou. Ohrožení moří a v konečném důsledku i člověka plastovým odpadem je reálné, a my musíme jednat teď, chceme-li tento životní prostor zachovat,“ zdůvodňuje jednatel Franz Kaldewei svou angažovanost pro ochranu moří.

 

Se svými 100 lety zkušeností se Kaldewei nyní již ve čtvrté generaci hlásí ke smaltované oceli jakožto 100procentně přírodnímu materiálu, a je jediným výrobcem v Německu, který svá koupelnová řešení vyrábí v celém hodnotovém řetězci sám. „Trvalá udržitelnost je pevně zakotvená v DNA našeho podniku. Z čirého přesvědčení dennodenně optimalizujeme spotřebu materiálů a energií naší výroby a našeho distribučního řetězce a senzibilizujeme naše pracovníky ohledně vědomého zacházení se zdroji,“ zdůrazňuje Franz Kaldewei odpovědnost za zachování životního prostředí, ve kterém stojí za to žít, pro následující generace.

 

Koupelnami navěky upsáni živlu Voda

Na ISH, světovém veletrhu inovativních koupelnových řešení, Kaldewei ve zvláštním tematickém okruhu ukazuje, jaký význam mají v podniku trvalá udržitelnost a ochrana životního prostředí. Návštěvníci se zde také dozvědí, jaký je příspěvek koupelnových řešení Kaldewei ze smaltované oceli k ekologickému a klimaticky neutrálnímu stavění. Kooperace s WWF je ve středu pozornosti high end 3-D vizualizace, v níž Kaldewei prostřednictvím virtuální reality nechává své hosty vnořit do jedinečného podvodního světa oceánů a informuje je o projektu kooperace.

 

 

O KALDEWEI

100 let KALDEWEI – podnik založený v roce 1918 a dnes nesoucí název Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, nyní již ve čtvrté generaci potvrzuje svou pozici celosvětového partnera nejkvalitnějších řešení pro koupelny ze smaltované oceli. V rámci svého portfolia, jehož součástí je více než 600 sprchových vaniček, umyvadel a koupacích van, nabízí tento špičkový výrobce vzájemně sladěná řešení projektových dodávek i zakázek pro soukromé stavebníky – v jednotném materiálu a harmonickém designovém pojetí. Podnik spolupracuje s mezinárodními renomovanými designérskými studii a je držitelem více než 150 ocenění. Za jedinečné vedení obchodní značky obdržel KALDEWEI zlatou cenu German Brand Award. V roce 2018 zahájil dlouhodobou spolupráci s WWF, organizací zabývající se ochranou přírody a životního prostředí. KALDEWEI se také angažuje v programu WWF na ochranu moří, jež se zasazuje o snížení znečištění oceánů plastovým odpadem.

 

Tiskový kontakt:

 

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG                                               Tel. +49 2382 785 210
Laura Kosak                                                                             Fax +49 2382 785 8210
Postfach 17 61                                                                        laura.kosak@kaldewei.de

59206 Ahlen, Německo

 

achtung! GmbH                                                                       Tel. +49 40 450 210 888
Straßenbahnring 3                                                                        kaldewei@achtung.de

20251 Hamburg, Německo                                                                  www.achtung.de

Tiskový kontakt pro Českou republiku:

Kaldewei CS, s.r.o.                                                                     Tel. +420 226 218 590
Jana Majercikova                                                         jana.majercikova@kaldewei.com
Na Pankráci 322/26

140 00 Praha, Česká republika

 

Další informace a obrazový materiál naleznete v tiskovém středisku společnosti Kaldewei na: www.kaldewei.cz

 

 

Obrázky a popis:

Obrazový materiál: KALDEWEI

 

„Trvalá udržitelnost je pevně zakotvená v DNA našeho podniku. Z čirého přesvědčení dennodenně optimalizujeme spotřebu materiálů a energií naší výroby a našeho distribučního řetězce a senzibilizujeme naše pracovníky ohledně vědomého zacházení se zdroji,“ zdůrazňuje Franz Kaldewei odpovědnost za zachování životního prostředí, ve kterém stojí za to žít, pro následující generace.

 

Zobrazené produkty: Kaldewei Meisterstück Incava

Obrazový materiál: KALDEWEI

 

Kaldewei je se svými 100 lety zkušeností již čtvrtou generací, která se zavázala k ocelovému smaltu jako 100% přírodní materiál a je jediným výrobcem v Německu, který vyrábí vlastní koupelnová řešení podél celého hodnotového řetězce.

 

Zobrazené produkty: Kaldewei Conoflat

Obrazový materiál: KALDEWEI/WWF

 

Od prosince 2017 Kaldewei podporuje program WWF na ochranu moří.

Obrazový materiál: GettyImages

 

V centru tohoto sponsoringového partnerství mezi Kaldewei a WWF je modelový projekt, který má za cíl zlepšení odpadového managementu v deltě Mekongu ve Vietnamu za účelem účinného bránění příčinám plastového odpadu ve světových mořích.

Obrazový materiál: Cat Holloway/WWF

 

„Moře je fascinující životní prostředí, které nás pokaždé znovu nadchne svou rozmanitostí a krásou. Ohrožení moří a v konečném důsledku i člověka plastovým odpadem je reálné, a my musíme jednat teď, chceme-li tento životní prostor zachovat,“ zdůvodňuje jednatel Franz Kaldewei svou angažovanost pro ochranu moří.

 

/www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/plastik/unsere-ozeane-versinken-im-plastikmuell/

 

Redakce AW 2019,  zdroj : www.kaldewei.cz