Tříčlánkové parciální trolejbusy Van Hool pro Linec ukazují trend v trolejbusové dopravě

V září 2017 představil linecký dopravní podnik Linz AG Linien veřejnosti první z celkem dvaceti parciálních trolejbusů (resp. trolejbusů s bateriovým prodlužovačem dojezdu), jimiž hodlá do roku 2019 obměnit svůj trolejbusový park.

Jde o velkokapacitní, 24metrové tříčlánkové trolejbusy od belgického výrobce Van Hool. Tato vozidla zároveň naznačují směr, jakým se ubírají trolejbusové systémy v Evropě – totiž využití nákladné trakční infrastruktury především pro velkokapacitní přepravu, podobně jako u tramvajových systémů.

Trolejbus Van Hool Exqui.City konstrukčně navazuje na 18m kloubové elektrobusy stejného označení sloužící například v Hamburku. S jedním článkem navíc a celkovou délkou 24 m pojmou celkem 180 cestujících, tedy právě tolik, co například tříčlánková tramvaj Škoda ForCity v Praze. K pohonu trolejbusu slouží dva centrálně umístěné asynchronní motory TSA (Traktionssysteme Austria GmbH) pohánějící druhou a třetí nápravu. Pohon doplňuje trakční výzbroj s bateriovým zásobníkem In Motion Charging od Kiepe Electric. Podrobnější technické údaje výrobce ani dopravce neudávají. Například trolejbusy v San Franciscu, vybavené touto technologií, používají bateriové zásobníky energie s lithium-fosfátovými bateriemi umožňující nezávislý dojezd cca 5 – 8 km. Trakční baterie se dobíjejí jednak z troleje, a jednak rekuperací během brzdění.

Všech dvacet trolejbusů by podle plánu mělo od roku 1919 sloužit na trolejbusových linkách linecké MHD č. 41 (Hessenplatz – Baintwiese), 43 (Hessenplatz – Stadtfriedhof/St. Martin), 45 (Hauptbahnhof – Stieglbauernstraße) a 46 (Hafen – Froschberg).

Hlavním motivem k obnově vozidlového parku za tyto velkokapacitní trolejbusy byl rostoucí zájem cestujících o trolejbusovou dopravu v Linci. Tato obnova představuje celkovou investici 20 mil. €. Jeden takovýto 24m trolejbus tedy stojí přibližně 1 mil. € (cca 26 mil. Kč), tedy cca o dvě třetiny více, než průměrná cena 18m trolejbusu Škoda (z publikovaných údajů výrobce).  Rakouská vláda přispívá na tuto investici dotací 1,2 mil. € z Klimatického a energetického fondu. Další dotaci by měl dopravce dostat z prostředků spolkové země Horní Rakousko.

Jak řečeno na úvod, ekonomika trolejbusů je zatížena nákladnou trakční infrastrukturou. Zároveň však trolejbusy představují významný ekologický dopravní prostředek, přičemž bateriové zásobníky energie odstraňují jejich hlavní provozní nevýhodu – naprostou závislost na trolejovém trakčním vedení v kombinaci se všemi nejistotami silničního provozu a údržby silniční infrastruktury. To vše vede k patrnému trendu využívat trolejbusy tam, kde již jejich sítě existují, především pro páteřní velkokapacitní dopravu. Bateriový zásobník energie pro jízdu mimo trolej se přitom ve světě z doplňku stále více stává standardem, jak ukazuje například obnova trolejbusů ve zmíněném San Franciscu.

Zdroj: redakce Smartcityvpraxi.cz