Tramvaje znovu na Václavském náměstí?

Veřejnost může komentovat plán na obnovení tramvaje na Václavského náměstí.

Ve středu, 25. dubna, proběhne tzv. Společné jednání ke změně územního plánu, která řeší vymezení nových tratí z Vinohradské k Hlavnímu nádraží a na Václavské náměstí. Projednávat se budou tři varianty vedení trati vedoucí z Vinohradské ulice k Hlavnímu nádraží.


Nové propojení by mohlo zásadně odlehčit přetíženým spojením v centru. Dnešní celoměstský tramvajový systém je totiž příliš závislý na úseku mezi Lazarskou a Jindřišskou. Na lepší spojení do centra by se tak mohli těšit například obyvatelé Žižkova.

„Pokud má být i do budoucna zachována dostatečná kvalita dopravy, která netrpí častými zpožděními a přeplněností souprav z důvodu nedostatečné kapacity, je nutné navyšovat kapacitu tramvajové sítě i v centru města,“ říká Petr Dolínek, náměstek primátorky.

Tři doporučované varianty vzešly z dříve zpracovaných studií  byly vyhodnoceny po stránce technické náročnosti, vazby na okolí, hluku i času dojezdu souprav.

 

Ve variantě přes Vrchlického sady by tramvajová trať vedla z Vinohradské mezi budovami Muzea podél magistrály Wilsonovou směrem ke Státní opeře, kde by vznikla nová zastávka. Trať by poté odbočovala do Vrchlického sadů se zastávkou před budovou Hlavního nádraží. Následně by se napojila na současnou trať v ulici Bolzanova.

 

„Tato varianta trati je výhodná hlavně díky přímému přestupu cestujících u nádraží. Při projektování musí být maximálně omezeno kácení vzrostlých stromů. Zásah do parku musí být minimální,“ dodává náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Trať ve variantě Opletalova/Wilsonova by vedla z Vinohradské ke Státní opeře po stejné trase jako v prvé variantě, kde by se odklonila směrem přes Washingtonovu do Opletalovy ulice, ve které by vedla k Bolzanově. Méně pohodlný přestup mezi tramvají a nádražím je kompenzován menším zásahem do parku.

 

Třetí varianta navrhuje vést trať z Vinohradské ulice na Václavské náměstí, odkud by uhýbala do Opletalovy až k Bolzanově.

„Vedení tramvajové tratě v horní polovině Václavského náměstí umožňují všechny tři varianty. Z celoměstského hlediska tato trasa ale plní jinou funkci, protože nabízí nové spojení v centru města v odlišných směrech.  Pro výrazné navýšení kapacity tramvajových tratí v centru by tak bylo ideální realizovat obě propojení,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Připomínky k vystavenému návrhu změny Z 2838 je možné podávat Odboru územního rozvoje pomocí datové schránky, elektronicky nebo poštou od 25. dubna do 25. května 2018. Po zapracování připomínek se koná tzv. Veřejné projednání a následně změnu již schvaluje rada a zastupitelstvo. Lze očekávat, že novou trať by cestující mohli využít v optimálním případě již za 4 – 5 roky.

Zdroj: TZ IPR 18. 4. 2018