Nomád – koncepce městského vozidla

Nomád je projekt elektrické naklápěcí tříkolky. Je založen na dvou koncepcích: koncepci jízdy „v“ motocyklu („ride-in“) a koncepci ovládání přirozeným naklápěním. Svoboda, nezávislost, adaptace – to všechno je spojeno s myšlenkou nomádismu. Cílem projektu je zachovat ryzí pocity z jízdy na motocyklu uplatněním těchto dvou koncepcí.

Koncepce „ride-in“ představuje rám motocyklu, který pokrývá jezdce a jeho spolucestujícího vzadu. Jezdec tedy nesedí na motocyklu, ale v něm. Rám zajišťuje ochranu proti větru a dešti díky čelnímu sklu a střeše. Obě strany rámu jsou otevřené, čímž je zachován plný kontakt mezi cestujícími a okolím, umožňující vnímání zvuků, teplot a vůní, ale zároveň jsou cestující chráněni před extrémními vlivy prostředí, jako je silný déšť a vítr. Ve srovnání se standardními motocykly tento rám zvyšuje pohodlí a bezpečnosti a zároveň zachovává kontakt s přírodou. Druhá koncepce – přirozené ovládání naklápěním – je realizována pomocí předního dvoukolového závěsu. Ten umožňuje tříkolku naklonit jako jednostopé vozidlo. Ovládání náklonu v době, kdy je motocykl v pohybu, se provádí pomocí protisměrného řízení. Funguje podobně jako u jednostopých vozidel. Když tříkolka zastavuje nebo parkuje, automatické zařízení blokuje naklápění a vozidlo zůstává stabilní bez nutnosti jakéhokoli zásahu jezdce. Díky této koncepci je tříkolka velice kompaktní. Její délka a šířka odpovídají rozměrům běžného silničního motocyklu. Přední kola umožňují lepší řízení, plynulejší proces brzdění a větší stabilitu při parkování.

Chytré budky

Projekt představuje modulový systém skládající se z identických prvků. Jejich sestavením se v budkách vytvářejí místa k sezení v různém uspořádání. Budky jsou vybaveny elektrickým připojením pro chytrá zařízení, vlastním osvětlením a wi-fi připojením. Nabízí se možnost připevnění fotovoltaických panelů, které by zajistily ekologickou a autonomní dodávku elektřiny.

Budky mají stínicí clony pro ochranu před slunečním zářením a deštěm, umožňující vytvoření komfortního prostoru vhodného k sezení a provádění různých činností souvisejících buď s vykonáváním určitých pracovních funkcí, nebo s volnočasovými aktivitami, jako je například četba, komunikace s přáteli, relaxace, konzumace jídla a nápojů atd. Modulový systém umožňuje vytváření různých kombinací v souladu s konkrétními funkčními požadavky spotřebitelů a specifičností architektonického prostředí.

Chytré budky jsou vnímány jako logický evoluční vývoj telefonních budek známých z minulosti, které sloužily jako komunikační prostor týkající se pouze verbální komunikace mezi lidmi. V poslední době se s pokrokem technologií komunikace výrazně změnila, probíhá mnoha různými způsoby, vyžaduje větší prostor a více pohodlí. Chytré budky jsou navrženy tak, aby splňovaly tyto nové nároky.


Technická univerzita v Sofii

Georgi Chervendinev, PhD Eng.
docent, Katedra průmyslového designu Technické univerzity
v Sofiii

Technical University of Sofia
8, Kliment Ochridski Blvd.
BULGARIA
1756 Sofia

+359 893 690 652
chervendinev@tu-sofia.bg

georgichervendinev.eu
design.tu-sofia.bg/teachers/georgi-chervendinev

Zdroj: redakce AW, Organic City 2016