Střední odborné učiliště v Toužimi (Měšťanská škola)

Plzeňská 330, Toužim

Karl Ernstberger

1922-1923

Měšťanská škola v Toužimi, která byla postavena podle projektu architekta Karla Ernstbergera, je příkladem architektury meziválečné moderny v severozápadních Čechách, s motivy Art Deco a regionálního Heimatstilu. Jednotlivá průčelí jsou pročleněna vysokým pilastrovým řádem s dekorativními prvky zdůrazňujícími historickou příslušnost k česko-německému pohraničí – krychlové hlavice, tzv. egerlandské knoflíky, etážové štíty s volutami. V interiéru byly použity železobetonové nosníky v sestavách tradičních kazetových stropů.