Současný život potomků českých emigrantů: Jindřich Štreit

Fotograf Jindřich Štreit

Přední český fotograf Jindřich Štreit (nar. 1946) prezentuje unikátní výstavu fotografií s úmyslem zachytit historická svědectví českého osídlování v Brazílii.
V roce 2009 strávil Jindřich Štreit měsíc v Brazílii, kde fotografoval české emigranty. Z cesty vznikl fotografický cyklus Braziliáni z Česka a stejnojmenná kniha. Výstavu tvoří barevné portréty Čechů, jejichž rodiny odcházely do Brazílie v několika vlnách. Velmi silná vlna emigrantů odešla po roce 1948, včetně Židů, kterí se vrátili z koncentračních táborů a rozhodli se zemi opustit. České emigranty Jindřich Štreit fotografoval v brazilských městech i na venkově a pozoruhodně zachytil sociální „pestrobarevnost“ emigrantských skupin.
V rámci svého pobytu fotograf navštívil kolem sedmi desítek emigrantských rodin a fotografoval v komunitě krajanů v São Paulu, v Batayporá (Mato Grosso do Sul), v Porto Alegre a Nova Petrópolis (Rio Grande do Sul) a v Riu de Janeiro. Barevná fotografie umožnila autorovi vyjádřit novým způsobem právě emoce i psychiku.
Jindřich Štreit řekl: „V Brazílii jsem fotografoval černobíle i barevně, ale když jsem potom doma porovnával a zvažoval, zvítězila barva. Brazílie je barevná země. Byl to můj první barevný cyklus, i když několik barevných fotografií jsem vytvořil i v předcházejícím cyklu Tichá nemoc, ale to mělo jiný význam. Myslím, že je třeba vždy zvažovat, jaké použijete vyjadřovací prostředky. Každé téma chce něco jiného a každé si řekne o to své.“

Kamil Pilatík