Sokolovna

Tyršova 733, Rakovník 

Otakar Novotný  

19121914 

 

Mezi význačnými stavbami moderny zaujímá své místo sokolovna v Rakovníku od známého architekta, designéra a teoretika architektury Otakara Novotného. Architekta ke stavbě sokolovny doporučil jeho spolužák na Uměleckoprůmyslové škole, profesor rakovnické reálky a činovník Sokola František Lexa, pro kterého po návratu z Holandska, Německa a Belgie v roce 1908 navrhl vilu nedaleko pozdější sokolovny. Vedle soukromého rodinného domu tak mohl tento styl uplatnit i v projektu velké reprezentativní sokolovny. Charakteristické obložení fasády bílými cihlami s dekorativní geometrickou skladbou, které v době dokončení světle zářilo, inspirovalo sokolské bratry k žertovnému pojmenování „Bílý dům“. V roce 1926 byla z Lexovy vily přenesena část mobiliáře pro přijetí T. G. Masaryka v rámci oficiální návštěvy Rakovníka. Od roku 2016 je budova národní kulturní památkou.