Žilina – nová synagoga

Nová kunsthalle
Synagoga Žilina

Architekti: Peter Behrens (autor pôvodnej synagógy); Martin
Jančok (autor rekonštrukcie)
Realizace: 1928— 1931
Rekonštrukcia a zmena funkcie: 2011—2015
Investor: Truc sphérique, občianske združenie Autor: Marek Adamov

Budova neologickej synagógy v Žiline patrí k najkrajším a z hľadiska architektúry najdôležitejším židovským stavbám na Slovensku. Stavba stojí na mieste pôvodnej synagógy z roku 1881. Modernú budovu s kupolou projektoval svetoznámy nemecký architekt Peter Behrens, v ktorého berlínskom ateliéri začínali Mies van der Rohe, Le Corbusier aj Walter Gropius. Výstavba prebiehala v rokoch 1928 až 1931. Budove dominuje jednoduchá hmota hlavnej sály s úzkymi vysokými oknami, ktorá vystupuje z nižšej prízemnej časti z riadkového kamenného muriva. Ústredný priestor bol určený pre 450 mužov a na emporách bolo miesto pre 300 žien. Hlavná sála je zakrytá kupolou s priemerom 16 m a výškou 17,6 m.
Neologická synagóga je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom. V ankete v roku 2000 ju architekti zaradili medzi 5 najdôležitejších občianskych stavieb 20. storočia na Slovensku. Národnou kultúrnou pamiatkou je od roku 1963, to ale nezabránilo prestavbám v interiéri. Po vojne slúžila najskôr ako divadelná a koncertná sála, potom ako aula Vysokej škole dopravnej, neskôr, až do roku 2010, tam bolo kino. Pre účely prevádzky auly a kina bol pôvodný vnútorný priestor nahradený vloženým interiérom, ktorý okrem „papundeklovej” estetiky razantne pozmenil tiež dispozičné riešenie priestoru.
Náš projekt rekonštrukcie a revitalizácie Novej synagógy v podobe kunsthalle motivuje samotná architektúra a dôležitosť jej obnovy a trvaloudržateľného kultúrneho využitia.
Projekt občianske združenie Truc sphérique (kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie) v spolupráci a s podporou Židovskej náboženskej obce Žilina ako vlastníka pamiatky.
Hlavným architektom je Martin Jančok (P-L-U- R-A-L), ale projekt závisí na nezištnej aktivite desiatok dobrovoľníkov z radov projektantov, odborníkov i aktivistov a kurátorov budúcich výstav a aktivít v synagóge.
Architektonický návrh sleduje požiadavky reštaurovania pamiatky aj jej transformáciu na výstavné priestory. Postupne sú odstraňované neskoršie zásahy, dochádza k odkrytiu pôvodnej monumentality interiéru.
Obnovujeme pôvodnú orientáciu priestoru na východ a z nájdenej dokumentácie a výsledkov historických a reštaurátorských výskumov skladáme interiér do pôvodnej podoby.

Příspěvek v 2015