Skanska Reality na výstavě Prague: Next

Původní švédskou AB Skanska Cementgjuteriet založil v roce 1887 inženýr Rudolf Fredrik Berg jako firmu specializující se na výrobu betonových dekoračních prvků. Brzy se společnost začala zabývat výrobou a produkcí surovin pro konstrukce různých staveb (zejména z oblasti pozemního, inženýrského a dopravního stavitelství) a posléze i samotnou výstavbou.

První zahraniční zakázku firma získala již v roce 1897 ve Velké Británii. Postupně expandovala nejen po starém kontinentě, ale i do USA a v současnosti je jednou z předních developerských a stavebních skupin ve světě. Skanska dnes působí v 11 zemích a globálně zaměstnává téměř 57 000 lidí.

V roce 2000 Skanska AB vstoupila i na český trh a koupila kontrolní podíl ve společnosti IPS, a.s. (Inženýrské a průmyslové stavby – původně Zemstav). Jako přední stavební a developerská společnost se Skanska v Čechách zabývá 4 oblastmi – výstavbou (pozemním a dopravním stavitelstvím), rezidenčním, komerčním a infrastrukturním developmentem.

 

Krátká charakteristika: Čertův vršek je komorní rezidenční projekt ležící na konci stejnojmenné ulice v Horní Libni. Svým budoucím obyvatelům nabízí vysoký komfort v pouhých 39 bytových jednotkách, mezi nimiž převažují velké, vícepokojové byty. Architekturou se projekt snaží navázat na okolní vilovou zástavbu je rozdělen do šesti menších nadzemních částí o 3-4 podlažích. Díky příhodné vyvýšené poloze mohou elegantní francouzská okna a prostorné, jižně orientované terasy, nabídnout jedinečné výhledy na panorama Prahy. Velký důraz je kladen také na soukromí a bezpečí obyvatel, celý areál je proto uzavřen a zabezpečen pultem centrální ochrany. Jedním z cílů projektu je zajistit vysoký stupeň udržitelnosti a dopadu na životní prostředí během výstavby i v průběhu dalšího užívání. Ke splachování toalet je využívána tzv. šedá voda, tedy přečištěná voda z van a umyvadel. Systém hospodaření s dešťovou vodou dále zajistí zdroj pro zalévání zeleně. K ohřevu teplé užitkové vody slouží solární panely umístěné na jedné ze střech, ostatní střechy jsou osázeny extenzivní zelení, která přispívá ke zlepšení reality mikroklimatu v lokalitě.

 

Krátká charakteristika: Čtvrt Emila Kolbena je multifázový projekt, který vzniká na brownfieldu po závodech CKD ve Vysočanech. Právě k dávné slávě místních podniku i významného českého průmyslníka, dr. Emila Kolbena, odkazuje návrh moderního rezidenčního areálu. Jednotlivé domy jsou pojmenovány po členech jeho rodiny, například manželce Malvíně, dcerách Grétě a Lilly či synovi Hanušovi. Celá čtvrt se rozkládá na ploše osmi hektaru v blízkosti stanice metra B – Kolbenova. Navrženy jsou zde sedmipatrové bytové domy, ale i čtrnáctipatrové dominanty s terasami s působivými výhledy. Vzhledem k velkému objemu hmoty klade architektura domu důraz na členitost fasád, jejich barevnost a textury. Revitalizace brownfieldu zahrnuje také dekontaminaci průmyslového areálu a komplexní proměnu veřejných prostranství. Díky spolupráci s renomovanými krajinářskými architekty zde vznikne park s interaktivními prvky pro všechny věkové kategorie, reality multifunkční hřiště a specifický navigační systém.

 

Krátká charakteristika: Port Karolína, úspěšný projekt společnosti Skanska, tvoří moderní rezidenční domy na Rohanském ostrově v srdci trendy čtvrti Karlín. Architektonicky projekt navazuje na návrhy ateliéru Baumschlager Eberle Ziviltechniker, 4A architekti a Meili, Peter Architekten, které v roce 2006 zvítězily v mezinárodním workshopu na řešení širšího území Karlína. Svým charakterem tak přirozeně zapadá do rázu této rozvíjející se čtvrti, kde v posledních letech vyrostla řada nových rezidenčních i administrativních budov, a jejíž rozvoj bude pokračovat i nadále. Projekt se skládá ze 4 etap, ve kterých vznikne celkem 588 bytových a 11 nebytových jednotek. Domy jsou uspořádány do dvou zalamovaných linií rovnoběžných s řekou Vltavou. Mezi nimi vzniká vnitroblok s parkovou zelení, vodní kaskádou a prvky na podporu biodiverzity. Soustava na sebe navazujících průchodů skrz jednotlivé bytové domy zajišťuje pohodlný průchod územím od Rohanského nábřeží směrem k řece.

 

Krátká charakteristika: Nová, funkčně pestrá městská čtvrť je plánována na brownfieldu po bývalém modřanském cukrovaru, ležícím při samém břehu reky Vltavy. Díky nové výstavbě dojde k plynulému propojení Modřan s Vltavou a dotvoření současné siluety čtvrti. Členění základních bloků proto přirozeně navazuje na stávající uliční sít a velký důraz je kladen na dobrou prostupnost územím. V centrální části návrh svým tvarem přímo odkazuje na siluetu původního cukrovaru a je definován třemi základními objemy – výraznou vertikálou bývalé filtrační věže, horizontální výrobní halou s mansardovou střechou a dochovaným chladírenským komínem. Od náměstí, vybaveného v parteru komercí a službami, se areál plynule svažuje směrem k řece a postupně přechází v nábřeží se zelení a pobytovými schody.

 

Na výstavě Prague: Next prezentovala společnost Skanska Reality své projekty Čertův vršek, Čtvrť Emila Kolbena, Polyfunkční soubor Modřanský cukrovar a Port Karolína

Markéta Jiroušková, redaktorka AW