Skanska na výstavě Udržitelná Praha 2021

 

Název projektu: Čertův vršek
Architekt (společnost): Casua
Místo: Čertův vršek, Praha 8
Realizace (rok): 2020–2022

Krátká charakteristika:
Čertův vršek je komorní rezidenční projekt ležící na konci stejnojmenné ulice v Horní Libni. Svým budoucím obyvatelům nabízí vysoký komfort v pouhých 39 bytových jednotkách, mezi nimiž převažují velké, vícepokojové byty. Architekturou se projekt snaží navázat na okolní vilovou zástavbu – je rozdělen do šesti menších nadzemních částí o 3-4 podlažích. Díky příhodné vyvýšené poloze mohou elegantní francouzská okna a prostorné, jižně orientované terasy, nabídnout jedinečné výhledy na panorama Prahy. Velký důraz je kladen také na soukromí a bezpečí obyvatel, celý areál je proto uzavřen a zabezpečen pultem centrální ochrany.
Jedním z cílů projektu je zajistit vysoký stupeň udržitelnosti a dopadu na životní prostředí během výstavby i v průběhu dalšího užívání. Ke splachování toalet je využívána tzv. šedá voda, tedy přečištěná voda z van a umyvadel. Systém hospodaření s dešťovou vodou dále zajistí zdroj pro zalévání zeleně. K ohřevu teplé užitkové vody slouží solární panely umístěné na jedné ze střech, ostatní střechy jsou osázeny extenzivní zelení, která přispívá ke zlepšení mikroklimatu v lokalitě. Projekt je připraven podle mezinárodní metodiky BREEAM, kde cílí na vysoké hodnocení Very Good.

 

Název projektu: Polyfunkční soubor Modřanský cukrovar
Architekt (společnost): Chybik+Kristof Architects & Urban Designers
Místo: K modřanskému nádraží, Praha 12
Realizace (rok): 2022–2030

Krátká charakteristika:
Nová, funkčně pestrá městská čtvrť je plánována na brownfieldu po bývalém modřanském cukrovaru, ležícím při samém břehu řeky Vltavy. Díky nové výstavbě dojde k plynulému propojení Modřan s Vltavou a dotvoření současné siluety čtvrti. Členění základních bloků proto přirozeně navazuje na stávající uliční síť a velký důraz je kladen na dobrou prostupnost územím.
V centrální části návrh svým tvarem přímo odkazuje na siluetu původního cukrovaru a je definován třemi základními objemy – výraznou vertikálou bývalé filtrační věže, horizontální výrobní halou s mansardovou střechou a dochovaným chladírenským komínem. Od náměstí, vybaveného v parteru komercí a službami, se areál plynule svažuje směrem k řece a postupně přechází v nábřeží se zelení a pobytovými schody.
Součástí návrhu je také multifunkční, částečně zastřešené veřejné prostranství, určené pro konání různorodých akcí v průběhu celého roku, od kulturních, sportovních až po komunitní. V projektu zároveň zůstane zachována modřanská dominanta – stávající cukrovarský komín, který se svým materiálem navíc propisuje do okolního dláždění. Právě okolí komína bylo po dobu předcházející výstavbě zpřístupněno veřejnosti jako komunitní prostor Cukrkandl. Aktuálně se zde nachází kavárna s cykloservisem, komunitní zahrada, hřiště a tréninkový prostor oddílu rychlostní kanoistiky Spartak Modřany.