Sborový dům Milíče z Kroměříže

Sborový dům Milíče z Kroměříže

2003-06, Jiří Veselý

Donovalská čp. 2331

Z dvoupatrové hmoty stavby vystupuje věž, v níž se nachází schodiště propojující všechny úrovně budovy. Uvnitř sboru se nachází sál ve tvaru kruhové výseče s kapacitou 170 míst. Z jihozápadu přiléhá byt duchovního s pokojem pro ubytování hosta, ze severovýchodu prostory pro další činnosti sboru.