Radnice, Bílina

Břežánská 50, Bílina 

Friedrich Kick, Franz von Neumann 

1908 – 1911 

Budova bílinské radnice je reprezentativní budovou postavenou na poměrně komplikovaném půdorysu daném stavebními parcelami, na kterých stála původní zástavba. Prvním architektem byl Franz von Neumann, který položil základ stavby. Po jeho smrti se pokračování ujal Friedrich Kick, který charakter stavby změnil a posunul do secesního tvarosloví, byť ne v intenci progrese vídeňské moderny.