PROJEKTSTUDIO: Tři originální projekty

Železniční zastávka Čeladná

Původní budova zastávky z roku 1887 byla v roce 2010 zbourána. Otevřela se tak cesta novému projektu. Použitím tradičních materiálů se podařilo vytvořit stavbu odkazující jak ke starým drážním budovám, tak k lidové architektuře regionu. Hmotové řešení je originální a dokládá promyšlené a zkušené zacházení s architektonickými prvky.

Z čela vystavuje budova klasický štít sedlové střechy, při pohledu z nástupiště přechází třemi trojúhelníkovými plochami do střechy rovné. Tento úbytek hmoty je na konci budovy vyvážen masivní cihlovou zdí. Dynamický prvek střechy doplňují,
při pohledu z nástupiště, ještě tři sloupy ve tvaru písmene V. Podélnou zadní stěnu zase oživují rozskákaná čtvercová okna různých velikostí. Stavba působí ze všech stran hmotově i kompozičně vyváženě. Harmonicky usazená ve svém prostředí a s dotaženými a dobře zpracovanými detaily dokazuje, že i v případě zapadlé železniční zastávky může vzniknout velice kvalitní architektura.

Concept House

PROJEKTSTUDIO za jedno ze zásadních témat své tvorby považuje ekologickou zodpovědnost projektů. Protože zahušťování stávající zástavby a využívání zbytkových prostor sídel pokládá za správný krok, rozhodlo se vytvořit vlastní projekt. Architekti vytipovali několik pozemků, oslovili investory, založili společnost na výstavbu domu, navrhli ekologicky šetrnou budovu, přizpůsobili ji individuálním přáním investorů a zrealizovali. Opavská třída tak získala novou dominantu a PROJEKTSTUDIO svůj domov. Concept House je jednoduchá, úsporná a zároveň nepřehlédnutelná sebevědomá stavba.
Koncept stavby, která se měla umět maximálně přizpůsobit klientovi, byl založen na několika jednoduchých principech – skeletový konstrukční systém, dvojité stropy, samostatné komunikační jádro, pásová okna zkracovaná a vynechávaná dle přání klienta. Fasáda se třpytí díky vsypu karbidu křemíku použitému na tmavošedé fasádě. Střechu domu pak korunují dvě malé větrné elektrárny, demonstrující jeho ekologické ambice.

Pospiech

Když se společnost Pospiech rozhodla pro zřízení nových firemních prostor ve zchátralém areálu bývalého svinovského lihovaru – ostravské technické památky, uvažovala nejprve o rekonstrukci některé z původních zděných objektů. Architektonické studio přišlo s návrhem na rekonstrukci
zdevastovaných unimobuněk ležících v centru areálu. Původní konstrukce buněk byla očištěna na nosný skelet a kompletně nově opláštěna. Opláštění budovy bylo nejdříve navrženo v levné plechové variantě, tento návrh se však na přání klienta, který se nechal inspirovat na svých cestách po Evropě, změnil na nákladnější chromovou variantu. Stavba díky zrcadlovému opláštění a kruhovým oknům vypadá, jako by byla po ránu svěží a orosená. Vnitřní prostory jsou pojaty minimalisticky za použití jednoduchých surových materiálů. Nová stavba je těžištěm-středem společnosti, kolem kterého obíhá celý spediční provoz.


PROJEKTSTUDIO

David Kotek

www.projektstudio.cz