Prof. Vladimír Šlapeta získal prestižní medaili Bene merentibus

Dne 10. prosince 2021 získal ve Varšavě emeritní děkan FA ČVUT v Praze a FA VUT v Brně prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA prestižní medaili za rozvoj polské architektury „Bene merentibus“. 

Převzal ji  na výročním slavnostním zasedání Svazu polských architektů SARP ve Varšavě z rukou prof. Bohdana Lisowského. Tohoto ocenění se mu dostalo za neúnavnou, vědecky podloženou popularizaci tvorby polských architektů 20.století v České republice a na řadě evropských škol. Laudatio pronesl viceprezident svazu architektů a proděkan Fakulty architektury Varšavské polytechniky prof. Jerzy Grochulski. 

Gratulujeme!