Přednáška Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy

Přednáška, která se bude konat 27. 1. 2022 od 17.00 hod, je o brněnském rodákovi Adolfu Loosovi, velikánovi moderní světové architektury, a jeho vztahu k místu, kde se narodil. Z nejnovějších výzkumů vyplývá, že Loosovy vazby k rodnému Brnu, považované dříve jen za sporadické, zůstaly téměř kontinuální (rodina, stavebníci, architekti, přátelé) a zejména ve 20. letech minulého století byly velmi intenzivní. Loosovým významným brněnským klientem byl zdejší rodák, velkoprůmyslník a v mnoha ohledech renesanční člověk Viktor rytíř von Bauer. Loosovy styky a spolupráce s brněnskými architekty a s redakcí časopisu Bytová kultura byly pro zdejší tvůrce velmi inspirativní a zanechaly zde významnou společenskou stopu. Přednáška představí doposud neznámé brněnské stopy Adolfa Loose (a nejen ty), které měly zásadní význam pro jeho tvorbu na našem území.

Přednášející: Dagmar Černoušková

Přednáška se uskuteční v prostorech Studijního a dokumentačního centra Norbertov. Kapacita sálu je omezená, doporučujeme zakoupit vstupenku on-line.