Polyfunkční dům Bratislavská

Brno-Zábrdovice, Bratislavská 22–24 

Tomáš Rusín, Ivan Wahla a Libor Šupler | ateliér RAW 

2017 

Bytový dům s obchodním parterem je typická velkoměstská úloha, zde však situovaná na předměstí, navíc do vyloučené lokality tzv. Cejlu, kde se stává jedním ze symbolů postupné gentrifikace. Duo zkušených architektů působících v Brně již od studií dům pojalo až „neofunkcionalisticky“, čímž odkazují na nejslavnější etapu brněnské architektury. Hmotově různorodá budova jednak navazuje na okolní zástavbu, jednak tvoří na nároží výškovou dominantu. Na atraktivnosti ji přidávají kvalitní materiály – obklad z cihelného pásku, chromované rámy výkladců i skleněné tvárnice, tzv. „luxfery“.