Výstava architektury a kultury Polska

Vstup Polska do Evropské unie rozšířil možnosti financování investic realizovaných v kulturní oblasti. V průběhu posledních let se Polsko ocitlo na prvním místě mezi státy EU v alokaci a využívání finančních prostředků v kultuře, evropské fondy zásadním způsobem proměnily mapu kulturních investic. Díky nim se již dnes můžeme pochlubit celou řadou uskutečněných projektů jak v oblasti ochrany kulturního dědictví, tak výstavby nové kulturní infrastruktury, včetně infrastruktury uměleckého školství.
Realizaci investičních projektů v kulturní oblasti umožnily mj. prostředky z Operačního programu Infrastruktura a životní prostředí. V rámci tohoto programu bude financováno 78 investic s nadregionálním významem v celkové výši 927 milionů eur (z toho jsou evropské prostředky více než 550 milionů eur). Mezi investicemi, které získaly dotaci, se umístily
projekty zaměřené na renovaci unikátních památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, výstavbu a rozšiřování existujících operních sálů, filharmonií, divadel, knihoven, muzeí a také uměleckých škol všech stupňů nebo digitalizaci výjimečně cenných rukopisů, archiválií a filmových děl. Proto můžeme v Polsku hovořit o skutečném investičním boomu v oblasti kultury.
Evropské prostředky, které Polsko získalo, nám umožnily uskutečnit celou řadu ambiciózních projektů se zajímavou vizí jejich budoucího využití. Představují rovněž šanci pro otevření kultury občanům a napomáhají i rychlejšímu rozvoji měst a regionů. V Polsku realizované investice v kulturním sektoru spoluvytvářejí evropský kulturní prostor a umožňují umělcům a obyvatelům plně se zapojit do evropského kulturního dialogu.
Všechny představené objekty, které si můžete prohlédnout na fotografiích, projektovali polští architekti. Zajímavá je široká škála a různorodost architektonických řešení. Fasády jsou navrženy tak, aby zvaly k návštěvě a v případě škol a univerzit usnadnily žákům a studentům každodenní výuku a zpříjemnily okolní prostor.
Výstava připravená v rámci festivalu Architecture Week je příležitostí prezentovat mezinárodnímu publiku několik zajímavých – z hlediska kulturního významu i architektonického
provedení – projektů. Mohly vzniknout rovněž díky podpoře Operačního programu Infrastruktura a životní prostředí, tematické priority 11 – Kulturní dědictví řízeného polským Ministerstvem kultury a národního dědictví. Tato výstava zároveň předznamenává téma festivalu Architecture Week v příštím roce, kdy se přehlídka zaměří právě na architekturu a kulturu.
Doufáme zároveň, že tato výstava bude pozvánkou do Polska, kde se bohatství dávné architektury pojí s bohatstvím nejnovějších architektonických realizací v oblasti kultury.

Modernizace vnější stavby Filharmonie v Opolí a technická modernizace
Projekt Chopinovo dědictví v Paláci Ostrogských v rámci Královské cesty ve Varšavě

 

Příspěvek v 2012