Poliklinika, bývalá Okresní nemocenská pojišťovna

Rozlehlá třípatrová budova půdorysu U v nárožní poloze – Denisovo nábřeží/ulice U lázní. Do úrovně druhého patra je nároží zaoblené, výše ustupuje oběma směry. Hlavní vstup z nábřeží je zvýrazněn portikem a na něj navazující hranolovou věží. Hlavní schodiště s rozměrnými vitrážovými okny se nachází při dvorním průčelí vstupního křídla. Architekt vyprojektoval zástavbu nábřeží až po dnešní Americkou třídu, včetně budovy loutkového divadla. Realizovány však byly jen dvě budovy – ONP a Masarykův studentský dům.