PES–Architects

PES–Architects jsou jednou z předních mezinárodně činných architektonických kanceláří ve Finsku.
Jejich plánované i realizované projekty jsou významné a komplexní veřejné stavby jako divadla, letiště nebo nádraží. Kromě toho navrhují univerzitní budovy, školy a sportovní zařízení, obchody, kancelářské budovy, obytné domy nebo náročné renovace. Dopravní terminály jsou jejich specializací již od roku 1986.
Mají mezinárodní tým, přičemž 30–40 lidí pracuje v kanceláři v Helsinkách a 8–15 v Šanghaji.
PES–Architects se začali zúčastňovat soutěží v Číně v roce 2003. V letech 2003 až 2012 pracovali na téměř 60 soutěžích nebo zakázkách v 16 různých čínských městech. V roce 2009 otevřeli pobočku v Šanghaji a v roce 2011 zde získali povolení k podnikání.

Dopravní terminály

Mezinárodní terminál T2 letiště Helsinky–Vantaa zahrnuje jak starý mezinárodní terminál (60. léta), tak prostory nového terminálu dokončeného v roce 1999. Nový mezinárodní terminál leží mezi křížením přistávacích drah na půdorysu ve tvaru klínu. Základní dynamická trojúhelníková geometrie, vycházející z tvaru pozemku, posloužila jako základ architektonického tvarosloví celého projektu.
Kromě hlavního tvaru budovy se trojúhelníkové téma opakuje v návrzích vnitřních prostor a věže letové kontroly. Objevuje se i v detailech jako je trojúhelníkový žulový vzor na podlaze nebo zavěšené stropní panely v tranzitní zóně. Toto tvarosloví je převažujícím tématem v celém prostoru terminálu, objevuje se v konstrukci jak nové odletové haly, tak vysoké prosklené věže pro přívod vzduchu. Nová trojúhelníkovitá odletová hala je nejdůležitějším prostorem po funkční i architektonické stránce. Je zakrytá mírně zakřiveným trojúhelníkovým prostorovým vazníkem umístěným na třech sloupech s klínovitým vrcholem dosahujícím výšky 17 m.
Tato prostorná hala tvoří ústřední bod celého komplexu terminálu, vede cestující přes bezpečnostní kontrolu až do vestibulu.
Tranzitní plocha je osvětlená velkými trojúhelníkovými hranoly, jimiž prochází jak přirozené, tak umělé světlo do vnitřních prostor terminálu. Věž letové kontroly a trojúhelníkové skleněné hranoly světlíků v nástupním vestibulu připomínají při pohledu ze vzduchu avarský létající klín a vytvářejí symbolický vzhled nového mezinárodního terminálu. Koncepce bran odkazuje k odpočívadlu, z něhož se cestující vydávají na další cestu.
Od roku 1997 se letiště Helsinky pravidelně umisťuje mezi nejlepšími evropskými letišti.
V mezinárodních průzkumech kvality letišť z pohledu pasažérů se helsinské letiště řadí mezi nejlépe hodnocené v Evropě i na světě (podle IATA, Aetra, Skytrax, ASQ, Airport World Magazine, Reader’s Digest, Wanderlust Magazine).

Letiště Helsinky–Wantaa