Tisková zpráva Náš venkov 1990 – 2020

CZECH ARCHITECTURE WEEK

BUDOVA MÁNES, MASARYKOVO NÁBŘEŽÍ 250/1, 110 00 PRAHA 1

www.architectureweek.cz

FOIBOS BOOKS

Vilová 11, 100 00 PRAHA 10

www:trmalovavila.eu
www.slavnevily.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

UDĚLENÍ CEN PATRIA NOSTRA A CEN JOŽE PLEČNIKA

NÁŠ VENKOV 1990–2020

Slavnostně rozsvícený Španělský sál Pražského hradu se stal dne 8. října 2020 svědkem ojedinělé události. Byly zde vyhlášeny Ceny Patria Nostra za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR realizovaný v letech 1990-2020 a Ceny Jože Plečnika jako výraz poděkování osobnostem za jejich celoživotní přínos v ochraně a rozvíjení kulturního dědictví a lidových tradic

Úvodní ceremoniál však proběhl bez předávajících i bez přebírajících, a také bez připravených vystoupení pěveckých, hudební a tanečních souborů z různých krajů.  Covid-19 způsobil, že slavnostní událost museli organizátoři rozdělit k postupnému uskutečnění mezi Kancelář prezidenta republiky, ministerstva, hejtmanství a arcibiskupství.

Tvář obcí Čech, Moravy a Slezska se od roku 1990 postupně mění. Soukromé i veřejné stavby v mnoha obcích dostaly nový kabát, prostranství kolem nich rozkvetla, vznikly stovky architektonicky i obsahem zajímavých nových objektů nebo objektů, které prošly konverzí.

Téměř devadesát z nich bylo nominováno na Cenu PATRIA NOSTRA za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a k uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků ČR. Vedení kraje ze staveb nominovaných odbornými útvary vybralo na cenu PATRIA NOSTRA jeden objekt a jeho tvůrce k ocenění, udělovanému hejtmanem kraje. Obdobně postupovala rezortní ministerstva a pražské arcibiskupství.

Ceny PATRIA NOSTRA 2020

Cena Patria Nostra je udělována za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova
a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR, realizovaný v letech 1990–2020.

Ceny PATRIA NOSTRA 2020 udělované hejtmany kraje

Plzeňský kraj                                                                                                              
Za rekonstrukci železničního mostu v Pňovanech a vybudování lávky pro cyklisty

okres Plzeň sever

Laureáti: Bc. Jiří Svoboda, MBA, Ing. Libor Marek a Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., Ing. Petr Popsimov, Ing. Vladan Michalík

Karlovarský kraj

Za citlivou rekonstrukci hradu Vildštejn a úpravu jeho podhradí
Skalná, okres Cheb

Laureáti: Zuzana Pumrová, Mgr. Rita Skalová, starostka města Skalná, Ing. arch. Václav Zůna, Ing. arch. Luděk Vystyd

Ústecký kraj

Za citlivou rekonstrukci bývalé barokní fary na sídlo obecního úřadu
Nové Sedlo, okres Louny

Laureáti: Petr Sýkora, starosta obce Nové Sedlo, Ing. Ivana Vírová, Miroslav Kalbač a Jaroslav Černý

Liberecký kraj

Rekonstrukce sklářského domku Kristiánov čp. 52, tzv. „Liščí bouda“ s expozicí muzea „Sklářská osada Kristiánov“
Kristiánov u Bedřichova, okres Jablonec nad Nisou

Laureáti: Ing. Milada Valečková (ředitelka muzea), Ing. arch. Pavel Tauš, Ing. Jan Červenka, Mgr. Barbora Klimšová

Královéhradecký kraj

Za znovuzrození kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
okres Rychnov nad Kněžnou

Laureáti: Mons. Josef Suchár, farář, Ing. arch. Miroslav Talaša

Středočeský kraj

Za citlivou rekonstrukci bývalé obecné školy na interaktivní muzeum Včelí svět Hulice
okres Benešov

Laureáti: Martin Kapek, starosta obce Hulice, Ing. arch. Jiří Poláček a Ing. arch. Václav Škarda, Jana Šimková, ředitelka muzea

Kraj Vysočina

Za stavbu energeticky úsporné mateřské školy v Sedlejově
okres Jihlava

Laureáti: Ing. Milan Beneš, starosta obce Sedlejov, Ing. arch. Jiří Ondráček a Jaroslav Svoboda

Jihomoravský kraj

Za obnovu národní kulturní památky Větrného mlýna v Kuželově
okres Hodonín

Laureáti: Ing. Ivo Štěpánek, ředitel Technického muzea Brno, Ing. Bořivoj Hložek, projektant sanace a obnovy národní kulturní památky, Vladimír Špička st., Josef Kudrna

Olomoucký kraj

Za vybudování centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou
okres Olomouc

Laureáti: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce,

Ing. arch. Roman Brychta, Michal Bartoš, ředitel centra ekologických aktivit Sluňákov

Moravskoslezský kraj

Za realizaci areálu Křížové cesty a prostranství u kostela sv. Matouše v obci Hať
okres Opava

Laureáti: Werner Vyletělek, starosta obce Hať, Ing. Daniel Kozel, Stanislav Mika, umělecký malíř a řezbář

Zlínský kraj

Za mimořádné úsilí o vybudování kostela sv. Václava v obci Sazovice
okres Zlín

Laureáti: Marie Rapantová, Václav Miklík, Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích, Edita Hrbáčková, starostka obce Sazovice, Ing. arch. Marek Jan Štěpán, Štěpán Dušan Dosoudil,

Hlavní město Praha

za obnovu Lítožnického rybníka, Praha Dubeč

Laureáti: Hlavní město Praha RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru ochrany prostředí
Envicons s.r.o., Ekotechnik-Inženýring s.r.o.
SINPPS s.r.o.

Oborové ceny

Cena PATRIA NOSTRA 2020 Arcibiskupství pražského 
za vybudování kostela sv. Václava jako náboženského, kulturního a komunitního stánku obce Sazovice
okres Zlín

Cenu předá: Mons. ThLic. Arcibiskup Dominik kardinál Duka O.P.

Laureáti: P. Michal Šálek, farář, Edita Hrbáčková, starostka obce Sazovice, Ing. arch. Marek Jan Štěpán

Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministryně pro místní rozvoj ČR  
Statek Bernard, centrum řemesel a naučná stezka Královské Poříčí
okres Sokolov

Cenu předá: Ing. Klára Dostálová, ministryně

Laureáti: Michal Kováč, starosta obce Královské Poříčí, Ing. Pavel Heinz

Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra průmyslu a obchodu ČR Novostavba výrobní haly firmy CECHO-BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. Polnička
okres Žďár nad Sázavou

Cenu předá: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ministr

Laureáti: Bohumil Cempírek, majitel a investor novostavby výrobní haly firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v Polničce, Ing. arch. Martin Zezula a Ing. Zdeněk Tulis,
Stanislav Šmerda, stavební firma A+Š stavby s.r.o.

Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra kultury ČR   
za záchranu a památkovou obnovu Tančírny v Račím údolí v Rychlebských horách
okres Jeseník

Cenu předá: PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr

Laureáti: Mgr. Aleš Chromík, starosta obce Bernartice, Ing. arch. Michal Sborwitz, Miroslav Zezulka, stavební společnost COMMODUM, spol. s.r.o.


Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra zemědělství ČR

za záchranu a obnovu Dvora Gigant Záluží
za péči o rozvoj českého venkova

Cenu předá: Ing. Miroslav Toman, ministr

Laureáti: Rodina Korcových
Ing. Jan Holoubek

Cena premiéra České republiky GRAND PRIX PATRIA NOSTRA 2020 za obnovu objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín

Cenu předá: Ing. Andrej Babiš, předseda vlády

Laureáti: Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Bc. Jindřich Ondruš, generální ředitel
Masák a Partner s.r.o., Archatt s.r.o.

CENA JOŽE PLEČNIKA 2020:

Ak. sochař René Tikal, Bc. Petr Hudousek, Ing. Stanislav Závada, Jan Pijáček, Jaroslav Benda, Karel Schmied, Marie Zdeňková, Ing. arch. Miloslav Michalec, Miroslav Kovařík, PhDr. František Ledvinka, PhDr. Jana Spathová, PhDr. Lubomír Procházka, CSc., PhDr. Věra Kovářů, PhDr. Vladimíra Jakouběová, Richard Mlýnek, Mgr. Ladislav Valtr


Informace pro novináře:

ORGANIZÁTOŘI projektu NÁŠ VENKOV 1990–2020 připravují filmovou prezentaci akce a vydání Sborníku Náš venkov 1990–2020 s prezentací vítězných a nominovaných staveb

Na www.poctaceskezemi.cz v rubrice Náš venkov 1990–2020 můžete bezplatně stáhnout k uveřejnění fotografie oceněných objektů v tiskové kvalitě a fotografie a životopisy laureátů Cen Jože Plečnika

K informacím o aktivitách Czech Architecture week, projektu Náš venkov 1990–2020 kontaktujte Ing. Petra Ivanova ivanov@architectureweek.cz

K nominovaným objektům a publikaci Náš venkov 1990–2020 kontaktujte ředitele Kotěrova centra architektury dr. Oldřicha Janotu, email: o.janota@foibos.c

Informace o místech oficiálního předávání Cen PATRIA NOSTRA a Cen Jože Plečnika podává Ing. Petr Ivanov ivanov@architectureweek.cz

V Praze 8.10.2020

Webové stránky projektu: www.poctaceskezemi.cz