Oficiální tisková zpráva 2018

Tisková zpráva – 15.9. 2018

  1. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha

100 let československé architektury

Ve dnech 15. 9. 2018 až 10. 10. 2018 probíhá v prostorách více než symbolických – v Pražské Galerii Mánes, v rámci oslav stého výročí založení samostatného Československého státu, unikátní výstava 100 let československé a pražské architektury.

Před sto lety vznikl nový stát. Byla to událost, která podnítila cestu k nové architektuře nezatížené minulostí, reprezentující novou demokratickou společnost. Po prvních letech pokusů o vytvoření národního stylu se architektura v Československu velmi rychle napojila na pokroková evropská hnutí. Záhy se vytvořila centra nového architektonického myšlení – vedle Prahy to bylo například Brno a Pardubice, na Slovensku se jen v krátkém opoždění přidala Bratislava a Košice. 30. léta již znamenala rozkvět pečlivě vypěstovaného vskutku moderního slohu a nová architektura se po zemi rozprostírala téměř pravidelně.

Stoletá cesta československé architektury je vzrušujícím odrazem bohaté historie. Neméně vzrušující je ale i srovnání s unikátními a architektonicky zcela ojedinělými projekty současnosti. Jakousi kvintesencí rozvoje současnosti je i nová Praha, která se nehledě na těžkosti a problémy rozrůstá do všech stran rychleji, než tomu bylo kdykoli před tím.  Ale není to jenom Praha, podobný vývoj probíhá také v řadě našich předních měst a krajů.

Unikátní expozice připomíná to nejdůležitější z minulosti, ukazuje současnost a napovídá mnohé o architektonické budoucnosti našich měst a zemí. Zajímavostí této koncepce, kterou pro letošní festival napsala paní Radomíra Sedláková je, že vychází z hlavního motivu výstavy, resp. oslav a tím je motiv historie. Vzniká tak jakési „zrcadlení“, kdy vedle makety velikánů československé architektury stojí projekty zcela soudobé a živé, naznačující jaká bude tvář české a slovenské budoucnosti. Vystavuje zde celá řada prestižních společností, nositelů prestižních projektů. Bez nadsázky můžeme říci, že pokud by si chtěl někdo udělat ucelenou představu o budoucí tváři například Prahy, Bratislavy, ale i dalších měst a krajů, měl by s určitostí navštívit tuto unikátní výstavu. Součástí výstavy je i „zrcadlení mezinárodní“, což v praxi znamená, že se výše uvedených událostí zúčastňuje zhruba dvacet tuzemských a více než třicítka architektonických ateliérů z celého světa.

Těmto záměrům odpovídá i zcela originální řešení dvoupatrové expozice jako „cesty“, kterou návštěvník projde „příběhem architektury“. Pořadatelé nabízí vskutku pořádnou porci podívané. Umístění všech expozic navrhl pan architekt Daniel Perogordo Madrid do dvou pater – 136 modelů a artefaktů. Návštěvníka uvítá expozice Prahy tvořená historickými exponáty jednotlivých městských částí. K vidění jsou zde i modely takových staveb jakými jsou Legiobanka od arch. J. Gočára, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně od Jože Plečnika, hotel Internacionál od Františka Jeřábka a mnoho dalších.

Následuje blok architektury Československé republiky zaměřený především na historický pohled do minulosti, kde to nejzajímavější nabídnou města a kraje, například: pardubické krematorium od Pavla Janáka, vila Tugendhat v Brně od Mies van der Roheho, Loosův apartmán v Plzni, Budova 14/15 ve Zlíně od Jiřího Voženílka, OD Brouk a Babka v Ostarvě od Karla Kotase, vysílač Ještěd od Karla Hubáčka a další. Navazuje „ulička“ pražských a bratislavských pohledů do současnosti a budoucnosti – na ploše 38 tis. m2 se službami nejvyšší kvality se bude rozkládat administrativní komplex Rustonka od J&T Real Estate, zajímavý projekt Obchodního centra Letná v Praze 7 a náročnou revitalizaci Kamenného námestí v Bratislavě nabídne britská Lordship Real Estate, svou neobvyklostí zaujme DRN společnosti Sebre, záběrem nadchne Smíchov City Sekyry Group, barokní palác Savarin v podání CRESTYL Real Estate, diskutovaný, ale výjimečný VN 47 společnosti Flow East, top´ rezidenci – Pomezí a Bořislavka Shopping and office centrum z dílny společnosti KKCG Real Estate či udivující velkorysostí Masaryk Station Investment od Penta Real Estate a mnoho dalších atraktivních projektů.  V přízemí dále naleznete expozice řady ateliérů reprezentujících současnou Českou a Slovenskou architektonickou scénu, jako například Jančina architekti, Lubomír Závodný, AARH, Jakub Cígler architekt, A1 Respect, CMC architects, Bogle architects a mnoho dalších. Následuje expozice více než 25 zemí reprezentujících architektonické trendy doslova z celého světa. Mezi nimi najdete ateliéry z tak exotických a vzdálených zemí jakými jsou Peru, Mexiko, Vietnam, Čína, Austrálie, ale i ze silně zastoupených evropských proveniencí, například Francie, Španělska, Švédska, Dánska a dalších.

Součástí oslav je také samostatná a velmi atraktivní festivalová akce Hravý architekt, již tradičně zaměřená na děti. Letošní téma je 100 let hravé architektury. Výstava probíhá v prostorách Slévárny Pražského hradu od 17. 9. do 21.10. 2018 opět ve spolupráci se Správou Pražského hradu. Svými kresbami se zúčastní děti z pražských městských částí, děti z 25 škol z českých měst a slovenských měst. Hravý architekt je ale již tradičně také velkým mezinárodním projektem a pořadatelům se v letošním ročníku podařilo přenést téma sto let architektury i za hranice České a Slovenské republiky. Účastní se celá řada škol ze zemí celého světa, jako například New York, Mexiko city, Rio de Janeiro, Peking, Londýn, Venecia a mnoho dalších. Dohromady kreslí více než 1000 dětí.

Vzhledem k jedinečnosti probíhajících oslav stého výročí a unikátnosti expozice, vlastně několika na sebe navazujících, se pořadatelé rozhodli umožnit vstup ZDARMA pro všechny návštěvníky a zájemce.
Tímto vás zveme do Výstavní síně Mánes a Slévárny na Pražském hradě.

1.10. 2018 se v prostorách Španělského sálu Pražského hradu uskuteční slavnostní večer věnovaný připomenutí milníků československé architektury a stavitelství posledních 100 let a uctění těch, kteří se o ni zasloužili.

Večer, pořádaný společností Czech Architecture Week, a Správou Pražského hradu bude mít nejenom symbolický rozměr, ale i nepřehlédnutelný společenský význam odkazující k celostátně probíhajícím oslavám stého výročí vzniku Československé republiky. V tomto smyslu bude slavnostní setkání nazvané Pocta československé architektuře a stavitelství významným vrcholem probíhajících celoročních oslav.

Večer si klade za cíl připomenout význačné osobnosti československé architektury a stavitelství prostřednictvím předních osobností našeho politického a společenského života jim předat neformální poděkování za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství vyjádřené symbolickou Cenou Jože Plečnika, předního hradního architekta prvního československého státu v čele s T. G. Masarykem. Na výběru a návrhu oceněných osobností se podílely krajské úřady celé ČR, města, profesní organizace z Čech a Slovenska a odborná komise složená z předních českých a slovenských teoretiků architektury.

Záštitu nad tímto významným večerem převzal prezident republiky, premiér republiky, řada ministrů a řada hejtmanů.

Součástí připravovaných akcí bude i pořádání diskusního fóra. Dále přednášky, procházky za architekturou, výstavy a další doprovodný program.

Diskusní fórum: „Spolupráce státního a soukromého sektoru a jeho dopady na urbanismus měst“ se uskuteční 2.10. v prostorách CAMP v 18:00 hod, kde proběhne Inspirativní diskuze, příklady, možnosti. Od 17.9. 2018 se můžete zaregistrovat na webových stránkách http://praha.camp/ .

 

Generálním partnerem 13. ročníku Festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2018 je společnost J&T Real Estate.

Více informací na www.architectureweek.cz a www.hravyarchitekt.cz

—————————————————————————————————————————

Czech Architecture Week

Klára Gustová – ředitelka kanceláře