Odborná komise pro Ceny Opera Historica 2019

Složení odborné komise zleva: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta CSc., Pavel Jerie, Ing. arch. Naděžda Goryczková – předsedkyně komise, prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. a Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. (na fotografii chybí Doc. Ing. arch. Ivan Wahla)

Odborná komise
Odborná komise byla jmenovaná na návrh vypisovatelů, hodnotila všechny stavby přihlášené do soutěže o Cenu Opera Historica 2019. Na základě návrhu od jednotlivých krajů, komise udělila nominace na Ceny Opera Historica 2019 za příkladně obnovenou památku (architektura, urbanismus a životní prostředí).

Komise hodnotila stavby dle dodané dokumentace splňující závazná kritéria přihlášek. Stavba, která vyhrála svojí krajskou soutěž, byla automaticky nominována do soutěže o zvláštní cenu. Vítězné památky v každém kraji byly navštíveny a natočeny v podobě krátkého filmového záznamu.