Rozhovor s Jiřím Fouskem

Vaše společnost má na českém trhu nejkomplexnější nabídku služeb v oblasti architektury a projektování, inženýrské činnosti, technického zařízení budov atd. Kterou ze současných činností firmy považujete za prioritní a jakým směrem se společnost Obermeyer Helika vyvíjí?

Největší je samozřejmě divize architektury a projektování, ale našim zákazníkům chceme nabídnout opravdu komplexní službu, aby se na nás mohli obrátit již v rané fázi přípravy projektu a provedli jsme ho až po skutečné dokončení. Co se týče vývoje společnosti, je tomu rok, co jsme úspěšně dokončili fúzi společností Helika, Obermeyer Albis – Stavoplan a Obermeyer HVAC, jejichž nástupnickou organizací je právě Obermeyer Helika, a. s. Zároveň jsme letos oslavili dvacet pět let úspěšného působení na českém trhu a do budoucna jsme si stanovili několik strategických cílů. Tím zásadním je zajistit postavení skupiny Obermeyer na mezinárodním trhu, kde by měla být vnímána jako efektivní, zisková a moderní společnost. Chceme se zaměřit na klíčové produkty, ve kterých jsme na evropské špičce. Klademe důraz na moderní technologie, ke kterým patří například revoluční způsob projektování metodou BIM, k jehož průkopníkům v ČR patříme.  Neopomíjíme ani motivaci a rozvoj zaměstnanců. Je důležité, aby jejich práce byla stále vysoce kvalitní a efektivní, což se logicky vždy projeví i na dalším zvyšování spokojenosti našich zákazníků.

Vaše portfolio obsahuje celkem široký rejstřík přístaveb a rekonstrukcí veřejných budov, velmi často nemocnic. Jaký význam přikládáte tomuto typu realizací? 

S rekonstrukcí a modernizací veřejných budov, a zdravotnických zařízení zvlášť, máme opravdu bohaté zkušenosti u nás i v zahraničí. Přikládáme jim samozřejmě velký význam, uvědomujeme si jejich důležitost a víme, že při práci na nich je zapotřebí vysoká kvalifikovanost a know-how. Mezi naše realizace patří například přístavba a rekonstrukce Onkologického ústavu sv. Alžběty v centru Bratislavy, rekonstrukce porodnického a dětského oddělení FN Motol v Praze nebo rekonstrukce akutních chirurgických provozů pražské Thomayerovy nemocnice. Ze zahraničních projektů se k významným zdravotnickým zařízením, jež skupina Obermeyer projektovala, řadí například rozsáhlý zdravotnický komplex ve městě Al Ajn ve Spojených arabských emirátech, který svým pacientům nabízí více než 700 lůžek. Díky našim projektům víme, jak je práce ve zdravotnictví náročná, a věříme, že naší svědomitou prací přispíváme k tomu, aby zdravotnický personál nacházel v námi navržených prostorech příjemné pracovní prostředí a pacienti zase přívětivé místo, které nevyvolává strach a nedůvěru, ale naopak jim napomůže lépe snášet nemocniční pobyt. 

Jaké místo ve výčtu vašich projektů zaujímá obor obnovy územních celků a staveb? 

Vždy se snažíme tvořit nejen jednotlivé budovy, ale i konkrétní podobu města. Každý projekt je pro nás novou výzvou, u každé budovy je nutné přemýšlet v širších souvislostech – o celkovém zasazení do prostoru, napojení na infrastrukturu, dopravní obslužnosti, veřejné zeleni atd. Při navrhování a projektování našich staveb často konzultujeme i s odborníky z nejrůznějších oborů – s vědci, výtvarnými umělci, grafiky, sociology, lékaři, historiky nebo kritiky architektury a výtvarného umění. Využíváme také zkušenosti načerpané ze spolupráce s uznávanými evropskými architektonickými kancelářemi a renomovanými architekty, například Office for Metropolitan Architecture, Heinrich Böll, Massimiliano Fuksas Architetto, Studio Capelli Architettura, Benoy atd. Každý navržený objekt je pak do urbanistické koncepce zasazen v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, s citem pro úměrnost i ohledem na historický kontext a životní prostředí. 

Jedním z připravovaných projektů je také komplexní revitalizace území bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech. V čem spočívá unikátnost tohoto projektu? Jakou pro vás představuje výzvu a jaký má přínos z hlediska veřejného dopadu (infrastruktury atd.)? 

Náš návrh se snaží o plynulé propojení kontextu celoměstské zeleně (park Flajšnerka, sady na Klíčově), o pokračování městské uliční zástavby z centrální části Vysočan a napojení na vilovou čtvrť začínající v ulici Pod Krocínkou. Areál Odkolek se nachází v křížení všech těchto urbanisticky velmi důležitých aspektů. Bývalý mlýn pekáren Odkolek je staticky v horším stavu, vzhledem ke své různorodé kompozici je jeho plná využitelnost obtížná. Naší snahou a výzvou zároveň je zachovat všechny jeho nejhodnotnější části, které citlivě doplníme dostavbou v obrysu a objemu současného stavu budovy. Tato regenerace spojená s novým využitím objektu pro bydlení, kulturu a maloobchod udrží původní kouzlo industriální architektury a zároveň umožní, aby objekt opět sloužil pro život místních. Návrh respektuje také morfologii terénu a členění území na dvě odlišné části. Spodní umožňuje propojení a výstavbu nových městských uličních bytových domů, pro vnesení života do oblasti pak navrhujeme částečně obchodní a jiné jednotky v parteru. Nejblíže metru vznikne stavba se smíšenou funkcí, která bude zároveň bariérou před rušnou silnicí. V horní části pozemku se bytová zástavba rozvolňuje a navazuje na charakter ulic s vilovou zástavbou začínající v ulici Pod Krocínkou. Zástavbu doplňuje i přívětivý landscaping, založený na množství volných travnatých ploch s přirozenou výsadbou keřů a stromů. Do zelených ploch jsou účelně zasazena volná veřejná prostranství, sloužící obyvatelům a návštěvníkům lokality – náměstí, park, dětské hřiště, promenáda, vodní prvky.

V čem jsou pro developerskou společnost atraktivní projekty zaměřené na kompletní revitalizaci území bývalých průmyslových areálů či objektů?

Je to pro nás určitě velká příležitost a výzva, jak skloubit několik zásadních faktorů – využít prostor, historii, genia loci a možnost být skutečně blízko lidem, obyvatelům. Lokality brownfieldů skýtají potenciál inteligentního rozvoje a jeho realizace má pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast. Pro nás to tedy znamená příležitost podílet se na velmi zajímavých projektech a být, jak se říká, „u toho“. 

Jak by z hlediska současného tématu AW 2016 měl správně koncipovaný územní celek jako součást organického města vypadat?

Měl by harmonicky spojovat jednotlivé prvky – propojovat krajinu a město s okolím, zároveň být přívětivý k obyvatelům, zajistit multifunkcionalitu svého využití, být „živý“ po celý den, zahrnovat obytné části, administrativní části, nabízet komplexní služby, výbornou dopravní dostupnost, volnočasové aktivity a přirozený veřejný prostor pro trávení volného času a potkávání se. Zkrátka být multifunkčním celkem skýtajícím veškerou občanskou vybavenost, stavby pro bydlení, pracovní příležitosti a možnosti pro volný čas.

Zdroj: Redakce AW – Organics City 2016