Obchodní a bytový dům Hanse Stockera

Evropská ulice čp. 1566, Cheb

Reinhold Weiss

1912-1913

V roce 1913 nechal vybudovat na rohu ulic Evropské a Svobody krejčí a obchodník s dámskou a pánskou konfekcí Hans Stocker módní dům. Plány zpracoval v roce 1912 architekt Reinhold Weiss z Mohuče. Mohutný dům ve formách nového klasicismu s geometricky stylizovaným dekorem má na nároží arkýřovitě vysazen masivní rizalit pročleněný vysokým pilastrovým řádem a završený zaoblenými štíty. Nad konvexně vydutým nároží vystupovala původně věžička s tamburem. Parter je prolomen velkoměstsky pojatými vysokými obchodními portály s naznačenou galerií. Vstup v okoseném nároží je zdůrazněn mohutným dórským portikem. V přízemí se nacházely prodejní prostory, v prvním patře byly kromě prodejny i místnost ke zkoušení oděvů, kanceláře a dílny, ve druhém patře lékařská ordinace a ve třetím patře byty.