O Studio Architects

Profil firmy:

O Studio Architects bylo založeno roku 2009 v čínském Hongkongu. Tato architektonická kancelář se věnuje hlubším úvahám, výzkumu a designu v oblasti současného stavebního prostředí. Pracuje v mezinárodním měřítku na kulturních, institucionálních, komerčních a rezidenčních projektech a poskytuje úplné architektonické služby, městské plánování a design a navrhuje také interiéry. V poslední době se O Studio soustředilo na projekty v deltě Perlové řeky v Číně. Praktické práce se nyní zaměřují na návrhy ekologických měst, luxusních rezidenčních projektů, projekty uměleckých obcí i starší zástavby, staveb hotelů i muzeí v Hongkongu, Kuang-čou (Kantonu), Chuej-čou, Tung-kuanu a jinde. Tým O Studia získal řadu mezinárodních ocenění a zvítězil v mnoha soutěžích. Získal kromě jiného výroční cenu Medaile roku 2001 HKIA (Hongkong Institute of Architects) za projekty realizované mimo Hongkong; Cenu perspektivních 40 pod 40 v roce 2012 (vítěz); Cenu World Architecture Community v roce 2011 (vítěz); nominaci na Cenu čínských architektonických médií a Cenu mladých architektů v roce 2010; druhé místo v soutěži ULI/Geralda D. Hinese v městském designu v roce 2010; Cenu mladých architektů Hongkongu v roce 2007 (vítěz) a Čestné uznání v soutěži tematického designu u příležitosti Východoasijských her v roce 2006.

Přístup k designu

Náš přístup se nepřetržitě vyvíjí v průběhu procesu sebereflexe a kritického přístupu.
Současné úvahy o designu můžeme shrnout do tří klíčových slov: výzkum, pružnost a vzdor.

Výzkum

Stávající stavební prostředí nabralo na rychlosti, je komplexnější a živější. Klademe důraz na uspokojení potřeb zákazníků a efektivní způsob dodání projektu, a zároveň si u každého projektu ceníme uvážlivého a detailního výzkumu celého procesu designu. Věříme, že každý jedinečný projekt v sobě skrývá některé neznatelné faktory, které mohou zákazníkovi přinést další hodnoty. Tak například kulturní prvky jsou schopné prospět obchodní značce komerčních projektů a naopak komerční prvky mohou zajistit udržitelnost kulturních projektů.
Výzkumné aktivity v počáteční fázi designu mohou pomoci tyto utajené hodnoty odhalit a začlenit je do úvah o konečném designu.
Během výzkumných aktivit rovněž intenzivně a kriticky posuzujeme různé konvenční koncepce plánování, funkce, formy a prostory ve snaze nalézt pro zákazníka inovativní, ale i věcně správné řešení.

Pružnost

Nedáváme přednost stylu přísného a osobního designu nebo metodologii pro klienty a není to naše marketingová strategie. Znamenalo by to ignorovat rozmanitost kultur ve vztahu ke způsobům života, stavbám, komunikaci a designu. Usilujeme o pružnost z hlediska strategie designu, pracovních metodologií a týmové spolupráce. Bereme v úvahu různé typy prostorové logiky a zvyklostí u rozdílných kultur života; vyvíjíme různé metodologie designu a detailní techniky pro různé kultury stavění; ověřujeme různé režimy týmové spolupráce pro
různé kultury komunikace; získáváme vícerozměrnou inspiraci z různých kultur designu.

Vzdor

Vzdorujeme dvěma nejaktuálnějším tématům současné architektury – počítačové tvorbě forem a zelenému designu budov. Jsme kvalifikovaní v počítačovém designu a zajímá nás formální výraz, ale stavíme se proti přebujelé produkci
architektonických forem pomocí rychlých a konvenčních počítačových nástrojů. Dáváme přednost designu vycházejícímu vstříc prostředí, ale vzdorujeme nadměrné produkci zelených střech a nebeských zahrad, které se rodí ve jménu zeleného designu a přespříliš komplikovaných technologií vyvíjených za účelem úspor energie. Naším záměrem je usilovat o formy a udržitelný design na základě jednoduchého a elementárního přístupu.
Vedle důrazu kladeného na plnění úkolů základního designu a vyřešení problému ve stadiu designu dbáme i na vysokou kvalitu realizovaných budov. Usilujeme o správnou rovnováhu mezi racionalitou stavby a poetickým výrazem formy, prostoru a materiálu.

Kostel Osiva